Partnerskap med entreprenörer. Lokalförvaltningen gör nu två stora upphandlingar av upp till åtta nya skolor som ska byggas. För att vara så effektiva som möjligt och skapa långvariga relationer med byggentreprenörerna används en ny upphandlingsmodell som kallas för strategisk partnering.

Det byggs mer nytt än på länge i Göteborg, och i takt med att antalet bostäder ökar så ökar också behovet av kommunala verksamheter som skolor. Därför ska lokalförvaltningen bygga upp till åtta nya skolor i olika delar av Göteborg.

Det som är speciellt med den nya upphandlingsmodellen är att skolorna är uppdelade i två olika stora upphandlingar, i stället för att varje skolbygge upphandlas separat. I den första upphandlingen ingår nya Glöstorpsskolan 4–9 i Norra Hisingen och Blackevägen 7–9 i Östra Göteborg, samt option på två ytterligare skolor längre fram. I det andra paketet ingår Skytteskolan F–9 i Askim-Frölunda Högsbo och Vättnedalsskolan F–6 i Västra Göteborg. Också här får den entreprenör som vinner upphandlingen option på att bygga två skolor till i framtiden.

Lokalförvaltningen räknar med att varje paket innebär investeringar på drygt en miljard kronor.

Attraktiv beställare
– Genom att dela in byggprojekten så här hoppas vi både spara på resurserna och bli mer attraktiva som beställare. På samma sätt som en arbetsgivare behöver vara attraktiv för att attrahera rätt personal måste vi i dagens högkonjunktur vara attraktiva som beställare för att få in bra anbud, säger Charlotta Hansson Allefelt, chef för lokalförvaltningens projektavdelning.

En annan fördel med upplägget är att byggentreprenörerna får i uppdrag att bygga flera olika projekt under en längre tid, vilket är tänkt att öka deras kunskap och förståelse för lokalförvaltningens önskemål och behov. Genom att upphandlingsformen partnering används har också kommer det också ställas krav på att entreprenörerna öppet redovisar sina faktiska kostnader, vilket ger lokalförvaltningen mer insyn.

Vill hitta långsiktiga partners
Charlotta Hansson Allefelt tror att den nya strategin kommer att leda till långsiktiga samarbeten med byggentreprenörer, som är bra för både staden och byggarna.

– Vi vill hitta aktiva och utvecklingsbenägna partners som vill vara med och utveckla våra skolor, och få in kloka tankar från leverantörsledet, säger hon.

Annonseras i EU
Först ut av de nya skolorna är Glöstorpsskolan och Skytteskolan, där projekteringen kan komma i gång efter sommaren om upphandlingen går som planerat. I och med upphandlingarnas omfattning har upphandlingen annonserats internationellt, så att entreprenörer från hela EU kan vara med och lämna anbud.