Studenter och nyutexaminerade akademiker kan på torsdag träffa blivande arbetsgivare på universitetets nya sommar- och extrajobbsmässa. Göteborgs Stad finns med bland de nio arbetsgivare som ställer ut på mässan som ordnats av Karriärcentrum vid Göteborgs universitet.

Carlos Andersson, arbetslivssamordnare på Karriärcentrum, hoppas på en välbesökt mässa där studenterna kan knyta direktkontakt med presumtiva
arbetsgivare.

Många vill ha extrainkomst

– Det kommer både vara jobb som inte kräver någon akademisk examen, eftersom det handlar om sommar- och extrajobb. Men också en del akademiska jobb, som kortare konsultuppdrag, marknadsföringsuppdrag och liknande, säger Carlos Andersson.

Det är första gången Karriärcentrum gör ett sådant här arrangemang och intresset från studenterna har varit stort.

– Många studenter är intresserade av att få en extrainkomst. En students köpkraft har urholkats ganska kraftigt de senaste 20-30 åren. Vi har fått väldigt många samtal och förfrågningar inför mässan, säger Carlos Andersson.

Lisbeth Årsbog vid stadskansliets personalenhet representerar Göteborgs Stad under mässan:

– Vi har främst sommarjobb inom vård, omsorg och funktionshinder. Vi vill också komma i kontakt med studenter som kan ta uppdrag som behöver göras inom ramen för exjobbspoolen, säger hon.

Nio arbetsgivare ställer ut

– Vi vill visa hur Göteborgs Stads hemsida kan vara ett verktyg i jobbsökandet. Till exempel hur man söker på olika förvaltningar och vad man bör tänka på. Vi vill också visa vilken mångfald det finns bland jobben i Göteborgs Stad, här finns jobb som många studenter kanske inte känner till, inom exempelvis boende, ekonomi, renhållning, fritid, miljö och teknik, säger Lisbeth Årsbog.

Förutom Göteborgs Stad ställer sex bemanningsföretag, ett försäkringsbolag och ett telefonintervjuföretag ut i Karriärcentrums lokaler på Karl Gustavsgatan 29.

Fackförbundet Jusek finns också på plats för att tipsa om vad studenterna bör tänka på inför sommarjobbet. Mässan pågår mellan klockan elva och tre.

Karriärcentrum:
– Finansieras av Göteborgs universitet och Länsarbetsnämnden, samarbetar också med bland andra Västra Götalandsregionen, Teknikbrostiftelsen och Svenskt Näringsliv.
– Vänder sig till GU:s studenter och nyutexaminerade arbetssökande akademiker som tagit examen under de två senaste åren.