Arbete har gett språkliga resultat. Studium vuxenutbildning i Göteborgs Stad får Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk. “Med ökad lärarkompetens och undervisning utifrån lärbehov ökar elevernas förutsättningar att slutföra utbildningen med godkänt resultat, vilket också stärker deras anställningsbarhet och möjlighet att utvecklas på en arbetsplats”, säger Katarina Larsson, rektor på Studium.

På Studium finns det många utbildningar där eleverna, med annat modersmål än svenska, lär sig ett yrke samtidigt som de lär sig svenska. När eleverna får arbete, till exempel i ett kök, behöver de kunna språket för sitt yrkesområde. Studium såg det här behovet och möjligheten till kompetens- och metodutveckling hos yrkes- och språklärarna, för att öka elevernas språkliga kompetens ytterligare.

Elevernas behov styr

Undervisningen har anpassats utifrån elevernas behov, som kom fram genom intervjuer och observationer. Yrkeslärare och språklärare arbetar tillsammans för att se till att eleverna får den språkliga bredd som de behöver.

– Det nya arbetssättet utgår från eleven som en viktig resurs i sitt eget lärande. Med en större delaktighet blir språkinlärningen mer meningsfull för eleven, vilket också har gett större språkliga resultat, berättar Louise Tegenfeldt, lärare i svenska som andraspråk på Studium.

Stöttar handledarna

Även arbetsgivare har fått upp ögonen för hur mycket text, instruktioner och språkliga utmaningar som det finns på en arbetsplats. I arbetet har man även tittat på situationer som arbetsgivarna finner särskilt utmanande.

-Vi ser även ett behov av att stötta alla de handledare som finns ute på arbetsplatserna, och vi har tagit fram en språkhandledarutbildning som vi just nu kör som ett pilotprojekt, säger Peter Olsson, yrkeslärare inom restaurang på Studium.

Intresse från andra skolor

Studiums språkinlärningsmetoder har väckt intresse på andra skolor i Sverige och flera städer  har redan varit på studiebesök. Representanter för bland annat EU-kommissionen, Lärarnas riksförbund, Universitets- och högskolerådet och Språklärarnas riksförbund beslutade om utmärkelsen The European language label 2022. Lärarnas kompetensutveckling genomfördes i samarbete med Jenny Hostetter, projektledare på Göteborgsregionen.