Johanna Pettersson, utbildningschef på grundskoleförvaltningen.

"Vi utgår från hur situationen ser ut, dag för dag". Det nya coronaviruset påverkar grundskolorna i Göteborgs Stad. Därför planeras undervisningen så att alla skolor kan hålla öppet. ”Vardagen behöver fungera i en orolig tid” säger utbildningschef Johanna Pettersson. 

I fredags tog regeringen beslut om nya regler som ger kommuner och friskolor möjlighet att anpassa skolan för att minska spridningen av smitta av covid-19. Det innebär bland annat att en skola som måste stängas kan erbjuda fjärr- och distansundervisning, förlänga skoldagar, ha lektioner på helger eller ha kortare sommarlov. Det är politikerna i grundskolenämnden som tar beslutet om en skola ska stänga i Göteborgs Stad.

– Skolans uppdrag är ge alla barn rätt till utbildning. De är viktiga samhällsfunktioner och vardagen behöver fungera i en orolig och ovanlig situation som den här, säger utbildningschef Johanna Pettersson.

Planerar för minskad bemanning
En del av Göteborgs skolor har många medarbetare som inte är på jobbet och elever som stannar hemma från skolan för att de är sjuka.

–  Nu arbetar rektorerna för att hitta lösningar för att eleverna ska få den undervisning de har rätt till enligt läroplanen. Det kan till exempel vara digital undervisning, omläggning av schemat eller sammanslagningar av klasser, säger Johanna Pettersson.

Grundskoleförvaltningen planerar för en situation med färre medarbetare på skolorna. En arbetsgrupp samordnar och leder arbetet utifrån det aktuella läget och rekommendationer från smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

– Vi utgår från hur situationen ser ut, dag för dag, samtidigt som vi strävar efter att hålla alla skolor öppna. För elevernas skull, deras föräldrar och samhället, säger Johanna Pettersson.