Utmanar eleverna med kloka frågor. Nyfikenhet, lek och elevernas egna tankar är viktiga när eleverna i förskoleklass ska lära sig räkna. För att ge alla elever goda förutsättningar för att lära sig matematik satsar Göteborgs Stad på att stärka lärarna i undervisningen. På en utbildningsdag i förra veckan gjorde 250 lärare en djupdykning tillsammans med forskare för att förstå och använda tal och räknande i elevernas lärande.

Annika Andréasson, verksamhetsutvecklare inom grundskoleförvaltningen.

Förskoleklassen ska vara en bro mellan förskolan och grundskolan. När eleverna börjar i förskoleklass har de väldigt olika kunskaper om och erfarenheter av matematik.

– Vi vill ge lärarna stöd så att alla elever tidigt får en stabil grund i matematik. Vi vet att ju tidigare vi ger eleverna rätt insatser, desto större möjligheter har de att lyckas, säger Annika Andréasson, verksamhetsutvecklare i grundskoleförvaltningen.

– Därför ger vi nu lärarna påfyllnad så att de kan bli ännu bättre på att undervisa i matematik. Allt för att eleverna ska få med sig kunskaper som går att bygga vidare på längre fram, fortsätter hon.

Stort intresse för matematik

Som en del av insatsen var alla Göteborgs Stads förskoleklasslärare inbjudna till en eftermiddag med utbildning. Cirka 250 lärare deltog.

Pedagogikforskarna Camilla Björklund och Jessica Elofsson.

Forskarna Camilla Björklund och Jessica Elofsson från institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet, visade bland annat med praktiska exempel hur undervisning kan genomföras i klassrummet.

”Vi har pratat så mycket om språk ett tag”

Förskoleklassläraren Louise Ljungmark på Rambergsskolan på Hisingen har varit lärare sedan 1995. Hon var en av alla deltagare på föreläsningen och välkomnar satsningen.

– Verkligen! Matematik har kommit lite i skymundan eftersom vi har pratat så mycket om språk ett tag. Vi lärare behöver alltid få påfyllning av ny forskning och nya tankar, säger hon.

Undervisningen behöver grundas på elevernas nyfikenhet

Lär sig se olika samband

Tal och deras egenskaper och hur man använder talen stod i fokus under utbildningen. Budskapet från forskarna är bland annat att undervisningen behöver grundas på elevernas nyfikenhet och lek.

Att undersöka och prata tillsammans gör matematiken viktig och meningsfull för eleverna. De lär sig se olika samband och får nya erfarenheter.

Louise Ljungmark är förskoleklasslärare på Rambergsskolan och har varit lärare sen 1995.

– Det blev ännu tydligare för mig att det är så elever lär sig. Att undervisningen för förskoleklass måste vara lustfylld och utgå från deras intressen och erfarenheter. Vi lärare behöver utmana elevernas tänkande genom att ställa kloka frågor och stötta dem så att de kommer vidare, säger Louise Ljungmark.

– Just i matematik använder vi ofta lekmaterialet eller vanliga vardagshändelser när vi arbetar med att lösa problem. Barnen får arbeta i par eller mindre grupp och lösa olika uppgifter. Något som jag tog till mig från föreläsningen var att bli bättre på att låta barnen skriva och rita om sina resultat, fortsätter Louise.

Arbetet fortsätter på skolorna

Nu väntar två workshops i förskoleklassernas nätverk. Med hjälp av matematikutvecklare och förskoleklassutvecklare får lärarna stöd för att använda utbildningens innehåll i sin undervisning.

– Förskoleklassnätverket är ett bra forum för oss lärare. Där träffas vi och kan prata om forskning och utveckling av undervisningen, säger Louise Ljungmark.