"Språk och läsning en röd tråd i alla ämnen". Minst 750 kronor extra per elev. Det är vad Göteborgs 140 kommunala skolor kommer att köpa in extra läromedel för under 2022. Målet är att detta ska bidra till ökad kvalitet i undervisningen.  

Foto: Lo Birgersson

– Vi på mellanstadiet kommer att köpa fysiska lärverktyg, spel och böcker. Böcker är otroligt viktiga. Vi märker att elevernas motivation och lust att lära ökar när de får egna böcker som de kan skriva i” säger Cecilia Olsson lärare på Toleredsskolan.

Egna böcker ger nöjdare elever på Toleredsskolan

Gunilla Johansson och Cecilia Olsson som arbetar som lärare på mellanstadiet på Toleredsskolan ser att de extra pengarna kommer gynna deras elever på flera sätt.

– På mellanstadiet satsar vi mycket på språk och läsning. Det är en röd tråd i alla ämnen – inte bara i svenskan. Vi jobbar mycket högläsning, att läsa tillsammans och att läsa enskilt. Böcker är därför otroligt viktiga och något vi kommer att köpa in för de extra pengarna, säger Cecilia Olsson lärare på Toleredsskolan.

– När eleverna har egna böcker som de kan skriva och arbeta i får de syn på sitt eget lärande och kan följa sin utveckling på ett bra sätt. Motivationen ökar helt enkelt och vi får nöjdare elever, fortsätter Cecilia Olsson.

”Vi köper också spel och lekar med fokus på språkutveckling”

– När vi köper in nya läromedel tänker vi mycket på att de ska vara tillgängliga för alla elever. Men även att de ska utmana de elever som behöver bli utmanade. Utöver böcker kommer vi att köpa in laborativa material till undervisningen – det vill säga läromedel man kan ta på. Till exempel vikter och tyngder till matematikundervisningen och el-motorer och lampor till tekniken. Vi köper också spel och lekar med fokus på språkutveckling, säger Gunilla Johansson lärare på Toleredsskolan.

”Vi vill locka barnen till upptäcktsfärd”

Donsöskolan – som i november öppnar ett helt nytt skolbibliotek – kommer också att få ta del av pengarna.

– Vi kommer bland annat att köpa böcker till vårt nya skolbibliotek. Än så länge har vi 2300 titlar i vårt skolbibliotek. Med hjälp av satsning på extra läromedel är målet att komma upp 4000 titlar. På vårt skolbibliotek ska det finnas bra böcker för alla åldrar och alla läsnivåer. Via vårt bibliotek vill vi locka barnen till upptäcktsfärd i det litterära landskapet, berättar Anna Lindelöf Edström som är biträdande rektor på Donsöskolan.

– Våra elever ska få chans att gå i andra barns skor via våra böcker. Det vill säga de ska få en känsla för hur det är att vara uppväxt på en annan plats än Donsö. På så sätt får de förståelse för andra barns uppväxtmiljö och vardag.

”Viktigt att känna att man inte är ensam”

– Samtidigt vill vi också erbjuda böcker där eleverna känner igen sig. Det är till exempel viktigt att känna att man inte ensam om olika funderingar. Är man ett barn som har sorg kan det vara bra att läsa om andra barn som har sorg. Eller om man är ett barn som funderar mycket på genus går det via böcker att möta andra barn som tänker på liknande sätt.

– Vi har också elever med andra modersmål än svenska, om än inte så många. Oavsett orsak, så kan det vara svårt att uppleva att man skiljer sig från den större gruppen. Vi vill att läsningen ska ge en samhörighet – att veta att man inte är ensam.

Så fördelar grundskoleförvaltningen pengarna

Hur mycket pengar varje skola får beror på hur många elever skolan har.

– Utgångspunkt när vi fördelar pengarna är 750 kronor extra per elev i grundskolan och 1 500 kronor extra för elever i grundsärskolan. Anledningen till att grundsärskolor får mer pengar beror på att läromedel för grundsärskoleelever ofta är dyrare, säger Lina Stegemann, enhetschef på ekonomienheten på grundskoleförvaltningen.