Ska underlätta för föräldrar och personal. En app där barnen checkas in och ut av personalen, och där föräldrar kan sjukanmäla och anmäla ledighet. Det blir verklighet i Göteborgs Stads förskolor under hösten.  

Den nya appen rullas ut under augusti och september, men det är upp till varje förskola när man vill börja använda den.

– Alla kommer att starta användningen under hösten, säger Stefan Osla, enhetschef för digitalisering och innovation på förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Syftet med det digitala verktyget är att minska de administrativa uppgifterna och underlätta för både förskolepersonal och vårdnadshavare.

Fem förskolor piloter
IST Home Skola heter appen där föräldrar sköter barnets vistelsetider, anmäler ledighet eller anger när barnet är sjukt. Fem förskolor var piloter för appen under våren.

Förutom att verktyget underlättar för förskolepersonal blir det enklare för kökspersonal att se hur många portioner som ska lagas och om det finns barn på plats med allergier eller specialkost.

– En funktionalitet som är på gång, senare i höst eller nästa år, är ett analysverktyg där det går att se mönster, vilket blir ett bra verktyg för rektor i sin planering. Det kan till exempel handla om att föräldrar tar lite höjd med tider och i själva verket alltid är på plats en halvtimme senare än den tid man angett, säger Stefan Osla.

Förskolan har ansvaret
Även fritidsverksamheten inom Göteborgs Stad ska på sikt börja använda appen, men först nästa läsår. De som använder en annan app i dagsläget kommer då alltså bli tvungna att byta.

– Det är på grund av upphandling. Vi lämnar inte Tempus – som den tidigare appen heter – för att den är dålig.

Fram till nu har vissa förskolor haft ipads i tamburen där föräldrar checkat in sina barn.

– Men när vi pratat med vår juridiska kompetens ser vi att det är förskolan som har ansvaret och därför har vi bestämt att det är personalen som ska checka in barnet, säger Stefan Osla.