Börjar gälla 1 augusti. Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad får ny organisation från den 1 augusti. Bland annat kommer förskolorna att delas in i områdena Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst. Detta som en anpassning till Göteborgs Stads geografiska indelning efter att stadsdelsförvaltningarna togs bort vid årsskiftet.

– Syftet är att kunna arbeta mer effektivt och sammanhållet för att ge alla barn en likvärdig förskola, säger Elisabet Nord, direktör förskoleförvaltningen.

Störst i Sverige

Några förskolor kommer i och med den nya områdesindelningen att få en ny geografisk tillhörighet från den 1 augusti. Omorganisationen innebär bland annat också att åtta utbildningschefer blir fyra och att nio biträdande utbildningschefer ska stötta förskolerektorerna i deras arbete för barnens lärande och utveckling.

Göteborgs Stads förskoleförvaltning bildades 2018 och är den största i Sverige.