Hjärntorget och Pingpong byts ut. Nu är upphandlingen av ny lärplattform klar. I slutet av 2022 ska alla förskolor och skolor ha bytt till nya system. Göteborgs Stad har tecknat avtal med Unikum – unikt lärande AB för förskola och Vklass AB för skola, gymnasium och vuxenutbildning.  Idag använder alla förskolor och skolor Hjärntorget och Ping pong som nu byts ut.

– Vi har arbetat länge med den här frågan och nu äntligen har vi fått ett beslut, säger Carina Helgesson Björk, verksamhetschef på Intraservice.

– Det känns bra att så många har deltagit, både pedagoger, lärare, elever och vårdnadshavare.

Idag använder alla Göteborgs Stads förskolor och skolor Hjärntorget, dock i olika grad och på olika sätt. Målet är att det ska bli enkelt och tydligt för alla och större delaktighet för vårdnadshavare. De nya systemen ska också leda till mer likvärdiga arbetssätt för medarbetarna.

– Jag känner mig trygg med att den nya lärplattformen motsvarar de behov som medarbetare, elever och vårdnadshavare har. Vi har också säkerställt att vi kan hantera barnens och elevernas personuppgifter på ett säkert sätt i de nya systemen, säger Per Wikström, avdelningschef för avdelningen kvalitet, samordning och utveckling på grundskoleförvaltningen.

Olika uppdrag och olika system

Förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har olika uppdrag och innehåll och får därför system som passar respektive verksamhets krav.