Mer likvärdig grundskola med hög kvalitet i undervisningen. När höstterminen startar i augusti inför Göteborg Stad en ny organisation för grundskolorna. ”Vi vill skapa en långsiktigt hållbar organisation som gör att skolorna blir starkare tillsammans. Skolorna ska få större möjlighet att samverka för att möta elevers olika behov av stöd och kunna ge stödet där det behövs som mest”, säger grundskoledirektör Bengt Randén.

– Skolans medarbetare ska även få bättre förutsättningar att lära av varandra och tillsammans utveckla och förbättra undervisningen, fortsätter Bengt Randén.

Stegvis förändring av organisationen

Förberedelserna har pågått sedan hösten 2020 och den nya organisationen införs stegvis. Steg ett är redan klart. Från 1 januari hör varje skolenhet till ett nytt så kallat utbildningsområde som följer Göteborgs Stads nya stadsområden: Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Förändringen är en del av Göteborgs Stads omorganisation av stadsdelsförvaltningarna.

Skolområden med gemensam skolledning

Nästa steg blir när skolan startar till hösten då styrning och ledning på grundskolorna förändras. I den nya organisationen blir stadens skolenheter större och färre än förut. Skolenheter på samma adress slås samman till en skolenhet. Alla skolenheter ingår i så kallade skolområden.

Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning. Förändringarna gäller även grundsärskolan, som i de flesta fall kommer att ingå i en skolenhet. Grupperna i grundsärskolan förändras inte, utan finns kvar som förut.

Det blir även en förändring i elevhälsans organisation – det vill säga skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. Tanken är att elevhälsan ska vara så tillgänglig som möjligt och en del av skolans förebyggande arbete med hälsa och en god miljö för elevernas lärande.

Undervisningen fortsätter som vanligt

För eleverna i Göteborgs grundskolor kommer undervisningen att fortsätta som vanligt. Men i den nya organisationen behöver eleverna inte byta skolenhet lika ofta vid läsårets slut.  Några kommer att få en ny rektor och en eller flera nya biträdande rektorer från höstterminen 2021.

Påverkar inte reglerna för skolplaceringar

Omorganisationen påverkar inte reglerna för skolplaceringarna. Vårdnadshavare som har ett barn som byter skolenhet vid terminens slut har möjlighet att önska var barnet ska gå i skolan. Att flera skolenheter grupperas i skolområden påverkar inte skolplaceringarna eftersom de fortfarande är olika skolenheter.