Gäller till och med 26 februari. Från och med i morgon tisdag 23 februari kommer Göteborgs kommunala högstadieskolor att gå över till undervisning på distans. Detta eftersom smittskydd i Västra Götalandsregionen rekommenderar det för att minska spridningen av covid-19 efter sportlovet.

– Våra högstadieskolor har redan idag delvis undervisning på distans och vi kommer att följa rekommendationen från smittskydd. Det gör vi alltid och vi har ett nära samarbete med dem, förklarar Nils Kaiser, covidsamordnare vid grundskoleförvaltningen.

Beslutet om övergång till distansundervisning kommer att fattas genom ett så kallat ordförandebeslut av ordföranden i grundskolenämnden under dagen.

Vårdnadshavare kommer att få information från barnets skola om hur undervisningen går till.

Elever i grundsärskolan kommer att ha undervisning på skolan som vanligt. Elever som behöver särskilt stöd och elever som skolan rekommenderar har möjlighet till undervisning på skolan