Sveriges ledande forskning i statsvetenskap finns vid Göteborgs universitet. Det visar en utvärdering gjord av Vetenskapsrådet.

Göteborgs universitet (GU) står främst i en klass för sig när det gäller internationell publicering, nyrekrytering och kvalitetsarbete. Utvärderingen visar också att statsvetenskapliga institutionen vid GU klarar den svåra balansgången mellan att å ena sidan stödja de forskarstuderande och samtidigt ställa höga krav på resultat.

– Man har också lagt märke till allt det intressanta samarbete som finns vid institutionen, påpekar professor Bo Rothstein, som är ansvarig för forskarutbildningen vid statsvetenskapliga institutionen. Statsvetenskap är ju ett väldigt brett ämne, här finns allt från folk som forskar om förståelsen av Platon och Aristoteles till forskning om matematiska modeller. Att få alla dess olika vetenskapsmän att kommunicera och på så sätt korsbefrukta varandra är något som vi arbetat mycket med.

Att statsvetenskapliga institutionen får så gott betyg beror till stor del på ett långsiktigt arbete som började för 50 år sedan när Jörgen Westerståhl utsågs till professor.

– Det är en lång utveckling där vår institution gått från att vara mycket obetydlig till att vara den främsta i landet, säger Bengt-Ove Boström, prefekt vid statsvetenskapliga institutionen. Det här visar att det lönar sig att satsa långsiktigt.

Statsvetenskapliga institutionen hoppas att undersökningen leder till att institutionen och Göteborgs universitet får mer pengar.