”Allt är väldigt annorlunda mot Sverige”. Hallå där Jakob Lind, elev på Motorbranschens tekniska gymnasium! Du har nyss kommit hem efter att ha gjort praktik i Uganda. Hur kommer det sig?

4606.jpg
─ Det är sjätte året nu som vår skola har samarbetat med företag i Uganda och fått bidrag från Atlas praktik på Universitets- och högskolerådet så att vi kan göra utlandspraktik.

Hur var det?
─ Intressant och roligt. Allt är väldigt annorlunda mot Sverige. Det finns inte pengar att köpa nya reservdelar hela tiden så man jobbar mer med att laga det som går sönder. Arbetssättet blir något helt annat. Jag fick hålla på och pilla och meka mycket istället för att bara sätta in en ny del.

Vad tar du med dig från praktiken in i ditt framtida yrke?
─ Det är att kunna tänka mer kreativt. Många gånger fanns inte ens rätt verktyg och då fick man först skapa ett verktyg som gick att använda för att laga det som var trasigt.

4A8C.jpgHur var att komma till en arbetsplats i Uganda?
─ Både roligt och svårt. Det var bara engelska som gällde och det var en utmaning i sig. Sedan har de en helt annan hierarki på arbetsplatserna. Jag var på tre olika företag och på ett av dem var de anställda rädda för chefen som när som helst kunde komma in och bossa runt. Så som den chefen betedde sig skulle inte en chef komma undan med i Sverige eftersom vi har andra lagar och fackligt skydd.

Vad är din starkaste upplevelse från resan?
─ Det är ett besök i slummern som var väldigt känslosamt och fick mig att värdesätta det jag har på ett annat sätt. Jag tror också att mötet med de ugandiska kollegorna som ju lever i en diktatur gett mig en större förståelse för människor som flyr till vårt land.