Polhem är fortfarande Göteborgs populäraste kommunala gymnasieskola, men den fristående skolan Mikael Elias teoretiska gymnasium på Lindholmen har allra flest sökande per plats. Det visar de första preliminära siffrorna från årets gymnasieval.

De vikande årskullarna fortsätter att få genomslag i skolstatistiken. Antalet niondeklassare i Göteborgsregionen är i år 11.358 jämfört med 11.509 i fjol och 11.947 år 2007.

Som en följd har antalet sökande grundskoleelever i år sjunkit med 225 elever till 10.903.

Fler lärlingsutbildningar

Samtidigt som underlaget minskat har antalet sökalternativ blivit fler. I första hand är det antalet fristående skolor som ökat, men även lärlingsutbildningarna har blivit fler.

Följande kommunala skolor har flest sökande per plats: Polhemsgymnasiet, Katrinelund/Bernadotte, Bräckegymnasiet, Mimers hus nord och IHGR (Göteborgs internationella skola).

Av de fristående skolorna är de fem populäraste Mikael Elias teoretiska gymnasium, Portalens gymnasium, Plusgymnasiet, Donnergymnasiet och SKF.

Preliminärintagningen klar 15 april

Populäraste utbildningen – om man ser till antalet sökande – erbjuder Katrinelundsgymnasiets Bernadottegymnasium där det finns 3,33 sökande till var och en av de 52 platserna.

Hårdare konkurrens är det bara bland dem som söker till Hantverksprogrammet Hår och make-up-stylist på Burgården. Där räknar man in 3,56 sökande till de 18 platserna.

Den 15 april kommer den preliminära gymnasieintagningen att vara helt klar och fram till den 20 mars kan skolornas studievägledare fortfarande göra ändringar i elevernas gymnasieval.