Årets läromedel är både tryckt och digitalt. Svenskan 7 och 8 har utsetts till Årets digitala läromedel 2011. Det är Göteborgslärarna Petra Andersson, Annica Hydén och Håkan Obbel som ligger bakom det nya läromedlet som både är tryckt och digitalt. Utmärkelsen delades ut förra veckan på konferensen Framtidens läromedel i Stockholm.

Svenskan 7 och 8 är ett läromedel i två delar, en tryckt och en digital. Båda ser likadana ut, skillnaden är att det också går att lyssna på den digitala versionen. Den innehåller också olika sökfunktioner och anpassade övningar.

Tre Göteborgslärare har utformat det nya läromedlet: Petra Andersson och Annica Hydén, lärare i svenska på Utmarksskolan i Kortedala, och Håkan Obbel som jobbar på Nordhemsskolan i Linnéstaden.

”Alla elever kan vara med”
Svenska 7 och 8, utgivna på förlaget Studentlitteratur, finns redan ute och ett läromedel för årskurs 9 är på gång. Tanken är att det ska fungera som ett heltäckande läromedel för svenskundervisning på högstadiet. Både läsning, ordförståelse, grammatik, litteraturkunskap och skrivövningar ingår.

Tack vare den digitala delen kan varje elev utgå från sina egna förutsättningar – samtidigt som undervisningen utgår från en gemensam text skriven av en författare.

– Alla elever kan vara med oavsett vad det är man behöver träna på. Elever med annat modersmål, de som har läs- och skrivsvårigheter eller är snabba och behöver fler utmaningar, säger Petra Andersson.

”Hela klassen har en gemensam utgångspunkt”
Hon har jobbat som lärare sedan år 2000 och hennes uppfattning är att kunskapsspridningen i skolklasserna ökar. I snitt har 14 procent av eleverna ett annat modersmål. Bland dessa finns elever stor läs- och skrivvana – och de som är helt ovana vid skriftspråk.

– Det är tråkigt med undervisning där alla jobbar i olika grupper. Med vårt läromedel har hela klassen alltid en gemensam utgångspunkt som vi kan diskutera tillsammans, säger Petra Andersson.

Utmärkelsen Årets Digitala Läromedel 2011 delades ut på konferensen Framtidens Läromedel som arrangeras av konferens- och utbildningsföretaget Conductive. Enligt juryn är läromedlet ”ett enkelt verktyg som sätter eleven i centrum”.