”Att ställa möjliga krav på elever är att bry sig på riktigt” Forskning visar att lärare som skapar ett positivt klimat i klassrummet där tiden på lektionerna så mycket som möjligt används till lärande och reflektion är mest framgångsrika. Det som är allra viktigast, enligt forskarna, är att skapa en relation till eleverna. Just så arbetar Anders Hjälmered på Kärralundsskolan.

– En framgångsfaktor är att stötta elever på alla nivåer med lämpliga utmaningar för varje elev, säger Anders.

Anders Hjälmered, som undervisar på högstadiet i matematik och NO-ämnena biologi, fysik, kemi och teknik, tar hjälp både av läroböcker och digitala hjälpmedel i sin undervisning. Han visar att eleverna kan göra olika experiment i till exempel fysik, matematik eller kemi på datorn. Men viktigast av allt är nog Anders förmåga att få eleverna att känna sig sedda och bekräftade.

Ser fram emot Anders lektioner

– Något som många elever gillar är tydlighet och att eleverna känner sig väl förberedda, säger Anders. Varje elev och vårdnadshavare får en dryg månad före provet veta vilka moment som är aktuella. Det är också viktigt att eleverna kan förbereda sig inför lektionerna och i Vklass kan eleven följa vad som är aktuellt att jobba med i god tid före lektionen.

Anders elever säger att de känner att deras lärare verkligen bryr sig om dem. Eleverna säger att de ser fram emot lektionerna och att de alltid känner glädje när de går till Anders lektioner.

– Jag har gjort enorma framsteg sedan jag började här säger en tjej som kom till Kärralundsskolan i sjuan och som nu går i nian. Tidigare trodde hon inte att hon ens vad bra på matematik men nu vet hon att hon kan och tycker till och med att matematik är roligt.

”För sitt arbete med att inkludera alla elever”

– Ja, precis säger en annan elev, Hjälme som vi kallar vår lärare för, lär känna oss och vet vilken nivå vi är på och ger oss utmaningar som han vet att kommer att klara av att lösa. Det stärker självförtroendet.

Nu har Anders Hjälmered blivit nominerad till Guldäpplet och vi håller tummarna att han går till final. Motiveringen i nomineringen av Anders lyder så här: ”Anders Hjälmered, lärare i MA/NO på Kärralundsskolan i Göteborg, nominerad bland annat för sitt arbete med att i sin undervisning inkludera alla elever och på ett pedagogiskt sätt involvera digitala hjälpmedel i sin undervisning vilket har stor betydelse för elevernas studieframgång.”