Ett 20-tal Göteborgsskolor får i veckan besök av utländska lärare som ska följa undervisningen och berätta om hur de själva arbetar. Gästlärarna kommer både från de nordiska grannländerna och mer långväga ifrån, bland annat Tjeckien, Albanien, Iran och Bosnien.

I tjugo år har Göteborg ordnat en internordisk gästlärarvecka med lärarutbyten och lägerskolor för elever i årskurs 9.

Nytt med internationell vecka

I år har utbytet utökats med mer långväga gäster. En av grundtankarna med projektet är att bjuda in lärare från de länder som många av Göteborgs invandrarbarn kommer ifrån.

Järnbrottsskolan med många iranska elever är värdskola för två lärare från Iran.

– Våra två gäster från Iran ska följa lektioner här på förmiddagarna men det är också ett utbyte så de ska berätta om hur de själva undervisar i Iran, berättar Saidi Amini, kurator på Järnbrottsskolan.

Lärare från elva länder

Under den här veckan kommer de besökande lärarna från elva olika länder, bland annat Albanien, Bosnien, Iran, Belgien och Estland, att följa undervisningen i några skolor runt om i Göteborg.

De ska också gå på studiebesök och seminarier och guidas runt Göteborg. Den internationella gästlärarveckan pågår fram till och med fredag den 26 september.