Liknar tidigare år. De flesta Göteborgselever är trygga och trivs i skolan. Det visar svaren från årets skolenkät. Dessutom är det fler elever än vanligt som har svarat på enkäten. I årskurs 2 på gymnasiet har svarsfrekvensen ökat från förra årets 53 procent till 78 procent.

Skolenkäten genomförs i hela Göteborgsregionen. Sammanlagt har 39 000 elever i årskurs 2, 5 och 8 i grundskolan samt andra året på gymnasiet fått svara på enkäten. Frågorna handlar om allt från om skolans toaletter är bra till om de upplever att de får vara med och påverka.

Liksom tidigare år får frågeområdet trivsel och trygghet ett gott resultat för Göteborgs elever.

– Ungefär 90 procent av eleverna uppger att de känner sig trygga och trivs i skolan. Det är det frågeområde där eleverna uppger att de är mest nöjda, säger Jonas Askne, planeringsledare för utbildning, barn och unga på stadsledningskontoret.

Lägre siffror för äldre elever
Han säger att det är ett något förvånande resultat med tanke på den kritik som framfördes i samband med Skolinspektionens granskning i höstas.

− Vi fick ett stort antal förelägganden av Skolinspektionen på området Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, både för enskilda skolor och Göteborg överlag. Men när vi själva frågar våra elever är de lika nöjda som tidigare år. Så det vi får fram är delvis en annan bild, säger Jonas Askne.

I årskurs 2 är 92 procent av eleverna trygga och trivs. Även i femman är barnen nöjda. Siffrorna blir något lägre när man kommer till de äldre eleverna.

− Så brukar det vara på nästan alla frågeområden. Inte minst när det gäller frågor som rör delaktighet och inflytande. Där finns det en del att jobba på, säger Jonas Askne.

”Tio procent är på tok för många”
Resultatet av skolenkäten kommer framöver att få en mer djupgående analys. I dagsläget har Jonas Askne inget säkert svar på varför resultatet från Skolinspektionen blev så annorlunda.

− Det finns all anledning att titta mer på det framöver, säger han.

Han konstaterar också att trots att runt 90 procent av eleverna trivs och är trygga, så svarar resterande tio procent att de inte är det.

− Det är inget vi är nöjda med. 100 procent av eleverna ska kunna känna sig trygga och trivas i sin skola. Tio procent som säger att de inte är trygga är på tok för många, säger Jonas Askne.