Från och med vårterminen kan alla Göteborgs åttonde- och niondeklassare hitta och boka sin praktikplats direkt på Internet. ”Praktikplatsen.se är ett redskap för elever, lärare och arbetsgivare för att kunna jobba med arbetslivskontakter. Vi vill få arbetslivet att bli en mycket mer integrerad del av skolan", säger Annica Bjerrhede, projektledare på GR Utbildning.

– Vi lämnar ut lösenord till alla elever via lärarna, sen loggar de in och kan se vad det finns för praktikplatser att söka under den period deras skola ska ha praktik. Sedan gör eleverna sina val direkt på webbsidan, man kan söka högst fem alternativ, säger Annica Bjerrhede.

Fler kommuner väntas gå med

Sedan i höstas är det inte längre skolornas SYO-konsulenter som fördelar praktikplatser utan ansvaret ligger på lärarna. GR Utbildning samordnar skola/arbetslivskontakterna för alla grundskolor i Göteborgs kommun.

– Än så länge är det enbart grundskolorna eftersom GR har ett uppdrag från Göteborgs kommun att samordna detta för grundskolorna inklusive friskolorna. Vi ligger också i startgroparna för att kunna utveckla det till att också de gymnasieskolor som vill ska kunna använda databasen för sina praktikplatser.

900 arbetsgivare

Idag finns cirka 900 företag och andra arbetsgivare med tillsammans 1.200 praktikplatser i databasen, men de ska blir fler efterhand. Intresset från grannkommunerna är stort enligt Annica Bjerrhede som väntar sig att till exempel Partille, Mölndal och Härryda kan vara anslutna från och med nästa höst.

I databasen på webbplatsen finns också arbetsgivare som kan ta emot studiebesök eller som kan komma ut och berätta om sin verksamhet.

Fotnot:
GR – Göteborgsregionens kommunalförbund är ett samarbete mellan 13 kommuner i Västsverige.