Foto: Lo Birgersson

Handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Grundskoleförvaltningen har fått kritik från Justitieombudsmannen (JO) för att i våras, inte tillräckligt snabbt lämnat ut uppgifter till en person som begärde att få ta del av dem.

Handlingarna som begärdes ut gäller personal och löner på en kommunal skola i Göteborg. Som förvaltning ska vi enligt lagen alltid lämna ut allmänna handlingar skyndsamt. Med skyndsamt menas man vanligtvis samma dag som någon ber att få ta del av dem.

– Vi tar till oss av kritiken och ser själva att förvaltningen borde lämnat ut handlingarna mer skyndsamt. Man bör också alltid kommunicera tydligt med den som begär ut uppgifter om och varför det är svårt att få fram uppgifterna, förklarar Anna-Maria Raimer-Scander, chefen för informations- och ärendehantering vid grundskoleförvaltningen.