32 elever saknas i utredning av skolplikt. Under augusti 2022 sa Römosseskolorna upp placeringen för 228 elever på grund av ekonomiska problem. Några av dessa elever hamnade i utredning av skolplikt. I mars 2023 hade 32 elever fortfarande inte gått att nå. Skolinspektionen ger kritik för att grundskoleförvaltningen inte gjort tillräckligt för att få tag på de 32 eleverna.

Grundskoleförvaltningen skickade under våren en sammanställning till Skolinspektionen där de visar vad förvaltningen har gjort för att hitta de 32 eleverna. Skolinspektionen menar att grundskoleförvaltningen ändå inte har gjort tillräckligt för att hitta dem.

”Bristfälliga underlag”

– När Römosseskolan sa upp de 228 eleverna fick vi bristfälliga underlag på eleverna. Det gjorde det mycket svårt att göra en utredning om skolplikt.  Vi fick till exempel inte uppdaterade kontaktuppgifter för alla elever från skolan, förklarar Pernilla Palm, enhetschef för placeringsenheten på grundskoleförvaltningen.

– Det betyder att vi behöver göra omfattande undersökningar om var varje elev befinner sig och hur vi ska nå dem för att kontrollera så att de uppgifterna stämmer, fortsätter Pernilla Palm.

”Har sökt aktivt”

Några av de 32 eleverna är syskon och tillhör samma familjer. Grundskoleförvaltningen har också fått information om att tio av dem befinner sig utomlands. För dessa elever finns det inte tillräckligt med underlag för att förvaltningen ska ta bort dem från skolpliktsbevakning.

– Grundskoleförvaltningen har aktivt sökt efter elever både i Sverige och utomlands, men självklart tar vi kritiken från Skolinspektionen på stort allvar och ska undersöka vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta nu samt hur vi ska göra i liknande situationer i framtiden, säger Pernilla Palm.