Ett sätt att minska smittspridningen. Många av Göteborgs kommunala grundskolor har bestämt att vårdnadshavare ska lämna och hämta sina barn utomhus. Detta gör skolorna för att minska smittspridningen av covid-19.

– Vi behöver säkerställa en trygg arbetsmiljö för både elever och medarbetare, säger Nils Kaiser, samordnare för covid-19 på grundskoleförvaltningen.

På vissa skolor är det för trångt för att kunna hålla avståndet på två meter. Därför har många skolor infört rutiner. Det handlar bland annat om att vårdnadshavare ska lämna och hämta barn utomhus.

– För att minska smittspridningen i samhället behöver vi alla hjälpas åt. Det är viktigt att alla följer de rutiner som finns på skolan, säger Nils Kaiser.

Om du som vårdnadshavare har frågor om vad som gäller på ditt barns skola så kontakta rektorn på din skola.