Detta gäller. Eleverna i årskurs 7 till 9 på Göteborgs kommunala skolor har idag undervisning både på skolan och på distans hemifrån. Nu planerar skolorna för hur undervisningen på skolan och på distans ska se ut under våren.

Eleverna får undervisning både på skolan och på distans för att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken. Detta bidrar till att minska spridningen av covid-19 i samhället.

Det är varje skola som bestämmer när eleverna ska få sin undervisning på skolan och när de ska få sin undervisning på distans i sin skoldator. Elevernas vårdnadshavare får information från barnets skola om hur undervisningen går till.