Den 1 juli i år inför grundskoleförvaltningen en ny organisation för de kommunala grundskolorna. Därför har politikerna i grundskolenämnden bestämt att de ekonomiska underskotten och överskotten i skolorna slås ihop i de nya så kallade skolområdena.

Skolområden som hade ekonomiska underskott vid årsskiftet 2020/2021 blir av med sina underskott. De skolområden som har överskott får däremot behålla dem.

— Att vi kan göra det här beror på det arbete med skolornas ekonomi, som rektorerna har gjort under 2020. Beslutet att ta bort skolornas ekonomiska underskott gör att vi kan lägga ännu mer fokus på elevernas lärande, när vi går in i den nya skolorganisationen, säger Ulrica Johansson, ekonomichef.