Christoffer Bergman, köksmästare på Karls Johansskolan lämnar ut lunch till två av Göteborgs gymnasieelever som nu får undervisning på distans. Foto: Asbjörn Hansen

Kan hämta matpaket. Sedan den 22 april har gymnasieelever folkbokförda i Göteborg kunnat hämta skollunch/ matpaket vid en grundskola, efter att ha fyllt i ett formulär. Färre än hälften av gymnasieeleverna som anmält sig har hämtat ut sin mat, men nu finns det fler grundskolor att välja bland. 

– Det är många gymnasieelever som har hört av sig och tyckt att det har varit svårt att hinna ta sig till grundskolorna på sin lunchrast. Därför utökade vi snabbt till två hämta-tider och nu har vi också fler grundskolor att kunna erbjuda gymnasieeleverna att hämta lunch ifrån, säger Maija Söderström, chef för planering och utveckling på utbildningsförvaltningen.

Maija är med i en planeringsgrupp bestående av medarbetare från utbildningsförvaltningen, grundskoleförvaltningen samt intern service hos stadsdelarna, som har arbetat för att göra det möjligt för gymnasieelever att hämta lunch på grundskolorna.

Viktigt att eleverna får lunch trots stängda skolkök

I mitten av mars stängde Göteborgs gymnasieskolor på grund av covid-19-pandemin och undervisningen gick över till distans. Sen dess har också gymnasiernas skolkök varit stängda. För en del elever är lunchen i skolan dagens huvudmål.

Därför är det en viktig social insats att se till så att gymnasieelever får äta under dagen. Politikerna i kommunfullmäktige fattade därför beslutet att de 13 000 gymnasieelever som är folkbokförda i Göteborg ska kunna hämta lunch vid utvalda grundskolor.

Grundskolorna som finns med på listan i formuläret är valda utifrån geografisk spridning över staden samt vilken möjlighet de har att förbereda för avhämtning av lunchpaket.