"Ett hav mellan, men vi är väldigt lika". Eleverna i tvåan på Jan Eliassons internationella profil på Hvitfeldtska gymnasiet har varit med i EU-projektet “Bridge the pond”. Där har de diskuterat samhällsfrågor med amerikanska gymnasieelever och tagit fram förslag på lösningar som de presenterat för politiker och tjänstepersoner.

– Det var häftigt att se att det vi diskuterar i klassrummet, det diskuterar de på en hög politisk nivå också, säger Emilia Sergi.

Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg är med i Europaparlamentets ambassadörskoleprogram och fick som enda skola i Sverige vara med i EU-projektet “Bridge the pond”. Det går ut på att ungdomar i olika EU-länder träffar ungdomar i USA.

– Vi har jämfört våra länder ur kulturella, politiska och sociala perspektiv på politiska frågor, men också pratat om hur vi ungdomar upplever vardagen. Det är ett hav mellan, men vi är väldigt lika ur många olika aspekter, säger Emilia Sergi.

Många olika ämnen

De 32 eleverna i tvåan på Jan Eliassons internationella profil på Hvitfeldtska och tio elever från Tuscola high school i North Carolina träffades digitalt två fredagar för grupparbeten. Det fortsatte sedan på sociala medier och mejl innan de skulle redovisa för politiker och tjänstepersoner i Europa och USA.

– Vi jämförde många olika ämnen i grupperna, min grupp jobbade med utbildning. Åldersdiskriminering, kvinnors rättigheter och rasism är exempel på andra ämnen. Det var enklare sagt än gjort att komma på lösningar, men det var själva jämförelsen som var det viktiga, säger Hugo Josefsson.

Förslag på lösningar

Sverige och USA skiljer sig åt när det kommer till utbildning. Amerikanerna kom fram till att problemet i USA är att det kan kosta mycket att gå i skolan medan den i Sverige är skattefinansierad. De svenska eleverna såg problem i betygssystemet och att kvaliteten i skolorna kan skilja sig åt.

– Vi gav förslag på lösningar, skolan kan göras statlig istället för kommunal och betygssystemet kan ändras så man inte använder de kriterier som finns i dag.

Fördomar kan förstöra

Gruppen Emilia Sergi var med i jobbade med åldersdiskriminering, främst när det gäller arbete. De kom fram till att det finns många fördomar som kan förstöra för både äldre och yngre. Till exempel att det finns arbetsgivare som är rädda för att unga är lata och inte kommer att ta ansvar och att det kan göra det svårt för unga att få jobb.

– Det var häftigt att se att det vi diskuterar i klassrummet, det diskuterar de på en hög politisk nivå också. Jag fick ett större intresse för att engagera mig i politiska frågor och fick nya perspektiv. Det är det som är hela syftet, att eleverna i skolorna ska få det perspektivet på politik och att våra åsikter är relevanta, vi är den framtida generationen.

Evin Incir, svensk EU-parlamentariker, Joseph Lin, chef för ekonomienheten vid USA:s ambassad i Sverige och Peter Kvist, förste ambassadsekreterare vid Sveriges ambassad i Washington, lyssnade på presentationerna

– Det verkade väldigt imponerade och väldigt nöjda, det var kul att se. De berättade också hur de arbetar med med frågorna, säger Hugo Josefsson.

Beröm till eleverna

Lärarna Magnus Myssling och Susanne Fagerström organiserade arbetet med “Bridge the pond” på Hvitfeldtska gymnasiet.

– Jag vill berömma mina elever för ett fantastiskt arbete, där de på kort tid och med begränsade möjligheter lyckades leverera fina förslag på hur jämlikhet och likvärdighet kan öka inom de olika områdena, säger Magnus Myssling.

Diskussionernas utgångspunkt var FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.