Allt fler föräldrar kollar upp sina ungdomars skolfrånvaro på nätet. Nu utvecklar utbildningsförvaltningen tjänsten ytterligare. Med början i vår ska den som vill kunna få kontinuerlig rapportering av frånvaron via sms och e-post.

Sedan ett par år tillbaka registreras gymnasieelevernas frånvaro på webbportalen skolplatsen.se. Samtliga kommunala gymnasieskolor i Göteborg utom International High School, IHGR, är anslutna. Det innebär att alla vårdnadshavare till elever som ännu inte fyllt 18 år har möjlighet att skaffa sig ett konto för att utnyttja tjänsten.

Introduceras troligen i vår

– Antalet föräldrar som ansöker om ett konto har ökat. På de skolor som aktivt erbjudit möjligheten kan man se en rejäl ökning, säger Åke Hallberg, projektledare på Utbildningsförvaltningen.

Nu planeras en utökning av tjänsten. Under januari väntas utbildningsnämnden klubba igenom ett förslag som innebär att föräldrarna kan få information om sina barns frånvaro via sms eller e-post.

Men det blir med en viss eftersläpning – den ansvarige läraren måste först bege sig till en uppkopplad dator innan frånvaroinformationen kan uppdateras och det går iväg ett sms.

– Troligtvis introduceras tjänsten under vårterminen. Så småningom skulle man mer aktivt kunna använda möjligheten till snabb rapportering, kanske i särskilda problemfall, säger Åke Hallberg.

Ökade kostnader

Den nya tjänsten innebär ökade kostnader för förvaltningen.

– Det beror på att vi måste anlita en teleoperatör. Varje sms kostar mellan 50 och 60 öre.

Från och med i höst kommer en sammanställning av frånvarostatistiken rapporteras till utbildningsnämnden varje halvår.

Fotnot:
Skolplatsen.se är ett administrativt verktyg för gymnasieskolornas lärare och elever. Förutom rapporter och statistik på elevernas frånvaro har lärarna tillgång till klass- och grupplistor samt scheman. Dessutom registreras betygen via webbplatsen.