En av världens främsta skolforskare, Dylan William från Storbritannien, är affischnamnet när 1100 anställda vid utbildningsförvaltningen sätter sig på skolbänken på fredag 9 maj. Men viktigast är att de lär av varandra. En av världens främsta skolforskare, Dylan William från Storbritannien, är affischnamnet när 1100 anställda vid utbildningsförvaltningen sätter sig på skolbänken på fredagen. Men viktigast är att de lär av varandra.

– Den stora poängen är att alla duktiga pedagoger får träffas och berätta för varandra hur de arbetar. Dylan William är grädden på moset, säger Sara Hjelm, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen.Pedagogisk marknad heter fortbildningsdagen som hålls på Burgårdens utbildningscenter. Här samlas lärare, specialpedagoger, rektorer, vägledare och elevassistenter från hela den kommunala gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborg.Prisvärd utbildningdag– Ja, det är stort. Men det gör också att det blir prisvärt. Den här dagen ger all personal en fantastiskt bra fortbildning för 150 kronor per person, säger Sara Hjelm.Professor Dylan William från Londons universitet är en av de världsledande skolforskare som lagt grunden till begreppen formativ bedömning och bedömning för lärande.Under rubriken ”Hur förbereder vi eleverna för en värld vi inte kan föreställa oss?” kommer Dylan William att föreläsa om troliga kompetenskrav i ett framtida samhälle, om bedömning för lärande och om vikten av kollegial samverkan i utvecklingsarbete.Hans föreläsningar kan alla ta del av. Dessutom erbjuds mängder av kortseminarier, där 130 av de anställda delar med sig av erfarenheter, enligt temat för dagen: ”Kollegialt samarbete och erfarenhetsutbyte”.Hjärntorget och TräbankenBland de 63 programpunkterna finns allt mellan himmel och jord i skolans värld: Hur Google Apps, Socrative eller Ibook Author kan användas i undervisningen, hur man ska få eleverna att förstå bedömningsdjungeln och vad man kan lära av högutbildade ungdomar i en segregerad stad.Polhemsgymnasiets utbyte med Shanghai i Kina tas upp, liksom skoltidning för nyanlända, skolportalen Hjärntorget samt Träbanken, där trälärare kvalitetssäkrar yrkeskurserna. Autism, sex- och samlevnad och likabehandling i skolan är andra ämnen.Pedagogisk marknad är ett viktigt inslag i ett långsiktigt kvalitetsarbete inom utbildningsförvaltningen, som inleddes våren 2012, med inspiration från Ontario i Kanada. Målet med förvaltningens ”Program för kvalitetsutveckling” är att nå bättre studieresultatet för alla elever genom strategier och metoder som vilar på vetenskaplig grund.Ny värdegrund– Vi ville bygga på det vi redan har som är bra och värt att satsa på, alltså motsatsen till Skolinspektionens uppgift, att notera det som inte är så bra, säger Sara Hjelm.Samtidigt lade man fast en värdegrund med sex ståndpunkter och kritiska framgångsfaktorer. Dessa har förvaltningsledningen ställt sig bakom. Här handlar det om att ”alla elever kan lära”, ”alla hjälper varandra”, ”våga pröva nytt” och ”ett inspirerande och engagerande ledarskap”.– Det handlar också om att involvera eleverna, så att de lär sig att se sitt eget lärande och kan ta kontroll över det, säger Sara Hjelm.– Kvalitetsprogrammet ska vara implementerat år 2021, då ska det vara en självklar kultur i hela vår organisation.