81 procent kom in på förstahandsvalet. Söktrycket till gymnasieutbildningarna i Göteborgsregionen ser väldigt olika ut. Samtidigt som de populäraste utbildningarna har nästan dubbelt så många sökande som det finns plats för står en femtedel av alla gymnasieplatser tomma.

Den preliminära gymnasieantagningen visar på stora skillnader. För vissa utbildningar och skolor är söktrycket så stort att bara cirka hälften av de sökande har fått plats. På andra håll står nästan alla platser fortfarande tomma. De flesta lediga platser är relativt lika fördelade mellan kommunala och fristående skolor och finns framförallt inom samhällsprogrammet, estetiska programmet, bygg- och anläggning samt handel och administration.

En del av de 2 220 lediga platserna kommer att fyllas på när den definitiva antagningen blir färdig mot slutet av juni. Detta i och med att många elever brukar höja sina betyg när slutbetygen sätts. Av de cirka 1600 niondeklassare som i nuläget inte fått någon plats på gymnasiet för att betygen inte räcker till beräknas ungefär hälften kunna uppnå behörighet.

Det största gymnasieprogrammet i regionen är samhällsvetenskapsprogrammet. Därefter följer naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet. De program som ökat i popularitet jämfört med förra året är främst teknikprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.