Den preliminära intagningen till gymnasieskolan är klar. Som vanligt blir det svårast att komma in på de naturvetenskapliga programmen på flera skolor, medan det finns andra utbildningar som inte har lockat en enda behörig sökare.

15 kommunala och 29 fristående gymnasieskolor av varierande storlek har nu fått de preliminära resultaten från intagningsnämnden. För somliga skolor innebär det en lättnad att se hur deras planerade utbildningar fylls med sökande, andra får tänka om i brist på intresserade elever.

Naturvetenskapsprogrammet lockar som vanligt många sökande, vilket driver upp intagningspoängen. Högst ser den ut att bli på Sigrid Rudebäcks gymnasium, där den i nuläget sista intagna eleven till det naturvetenskapliga programmets 84 platser har 280 poäng i grundskolebetyg. På Donnergymnasiet krävs det 270 och på Hvitfeldtska 255 poäng för samma utbildning.

Många vill bli frisör

Det populäraste programmet, alltså den utbildning som har lockat flest sökande, är dock Hantverksprogrammet Frisör på Burgårdens utbildningscentrum. 278 behöriga och 50 i nuläget obehöriga grundskoleelever har sökt till de 72 platser som erbjuds. I nuläget ser det ut att krävas 225 poäng för att komma in på den utbildningen.

Ska man på samma sätt mäta vilken skola som är populärast, ”vinner” Hvitfeldtska gymnasiet med totalt 723 behöriga sökanden till 624 erbjudna platser på olika utbildningar.

Fotboll men inte författare

Lite sämre har det gått för Angeredsgymnasiet att locka sökande till deras många olika så kallade Passions-inriktningar. Fotboll har lockat totalt 26 behöriga sökanden, medan till exempel inriktningarna Författare och Gamer inte ser ut att starta på grund av för få sökande.

I Göteborg har 28,2 procent av eleverna sökt till ett fristående gymnasium, vilket är en liten ökning gentemot 2005 (27,4 procent).

Göteborg har ett nettotillskott på elever gentemot omgivande kommuner, trots att 544 göteborgare har valt en utbildning i en annan kommun.

Fotnot:
Den preliminära intagningen är en ”lägesrapport” som visar hur intagningen ser ut baserad på årskurs 9-elevernas höstterminsbetyg. I juni, när Gymnasieintagningen får in elevernas slutbetyg, sker den definitiva intagningen och nya intagningsbesked skickas hem till eleverna.