En del ungdomar behöver lugn och ro. Andra vill ha rörelse och diskussion. För ett par år sedan testade fem av Göteborgs gymnasieskolor en rad olika stilar för inlärning. Nu sammanfattas erfarenheterna från lärstilsprojektet i boken "En skola för alla stilar".

I stället för en sedvanlig rapport bestämde sig projektledningen för att avsluta med en bok. I den har lärare från de fem gymnasieskolorna själva fått skriva om arbetet med olika lärstilar.

− I vissa kapitel beskriver lärarna så handfast och konkret om hur de har jobbat att det nästan går att använda som en handbok. Andra avsnitt berättar mer övergripande om projektet, säger Karin Asplund, som varit projektledare för lärstilsprojektet i Göteborgs Stad.

Lära nytt och svårt

Hon säger att lärstilsprojektet handlar om att utveckla nya sätt att undervisa för att få med sig alla elever. Forskning på området visar att bara hälften av alla ungdomar lär sig bäst genom den traditionella klassrumsmodellen. Det vill säga genom att ta till sig information via hörsel- och synintryck.

− Framför allt gäller det här när man lär nytt och svårt. En del ungdomar behöver kanske röra på sig, en del behöver sitta i en bekväm fåtölj, säger Karin Asplund.

Fortsatt utbildning av lärare

I mån av tid och resurser har man på flera av de medverkande skolorna själva fortsatt arbetet med lärstilar. Samtidigt har en ny grupp lärare just påbörjat en högskolekurs i lärstilsmedotik.

− Det är 16 lärare från Göteborg som sedan i april går en kurs från Högskolan i Jönköping, där Sveriges enda kurs i lärstilsmetodik finns, säger Karin Asplund.

De lärare som utbildar sig kommer i huvudsak från de skolor som redan deltagit i projektet – YTC Lindholmen, Burgården, Munkebäck, Hvitfeldtska och Studieförberedande centrum. Men även några lärare från Schillerska och Yrkesförberedande Centrum i Frölunda deltar.

Ett sätt att nå alla elever

Från utbildningsförvaltningens sida dras slutsatsen att det här är ett värdefullt sätt att arbeta på.

− På det här sättet når vi fler elever. Det ger ett bra resultat, säger Karin Asplund.