Stefan Caplan är lärare på Katrinelundsgymnasiet och samordnar Vänorternas ungdomskonferens sedan 2015.

Dags att ansöka till ungdomskonferensen. Hallå där Stefan Caplan, lärare på Katrinelundsgymnasiet och som arbetat med Vänorternas ungdomskonferens sedan 2015. Vad är det för något?

– Det är en konferens som en gång per år samlar ungdomar från Göteborg och de nordiska vänorterna Bergen, Flensburg, Åbo och Århus. Flensburg ligger i Tyskland men de två skolor som är med i utbytet är dansktalande och därför är de med.

Varför är det viktigt för ungdomar från vänorterna att träffas?

Det är väldigt bra och lärorikt för ungdomar från Norden att träffas. De har mycket gemensamt. Det handlar om kultur, skolan, språken och andra frågor som unga tycker är viktigt att prata om. Den kulturella delen ska inte underskattas.

Vad brukar ni göra?

Varje konferens har ett tema som skolledargruppen bestämmer. Utifrån detta tema delas ungdomarna in i tre arbetsgrupper med variationer på temat där alla länder blandas. De sex ungdomarna från Göteborg delas in i dessa tre grupper.

– Utifrån gruppens temaområde, till exempel kultur och musik eller aktivitet och rörelse arbetar sedan gruppen tillsammans i några dagar.

– Sista dagen är det redovisning inför alla 48 elever. Från varje vänort kommer sex ungdomar + lärare, och staden som är värd bidrar med 24 ungdomar. Totalt blir det 48 elever.

Vad märker du att utbytet ger ungdomarna?

 – Vid hemresan hör jag varje gång elevernas kommentarer, vilka också bekräftas i utvärderingen, hur värdefullt de tycker veckan har varit. Det är helheten. Allt från boendet hos värdfamiljerna, den språkliga utmaningen, arbetet i grupperna men också de gemensamma aktiviteterna för samtliga.

– I Åbo handlade detta om den guidade turen i Åbo, arbetet i skolköket på ett yrkesgymnasium och respektive grupps aktiviteter utanför skollokalen. De märker att ungdomarna från respektive vänort har liknande vardag med samma utmaningar som hemma i Sverige. Vänskapen har i många fall fortsatt efter eleverna har kommit hem.

Vad tycker du är roligast med de här ungdomskonferenserna?

Att följa eleverna från första början. Från det första mötet med information, den förväntansfulla resdagen, ankomsten och fördelningen till deras värdfamiljer och resten av veckan. Jag ser så ofta den utveckling som varje elev gör under veckan. Ex språket. Svenskarna har svårt för danskan, men sista dagen ser jag elever från Sverige prata med sina danska vänner som om detta vore självklart.

– Sista dagen är oftast lite vemodig då eleverna ska skiljas från varandra. Har ofta hört av eleverna att denna vecka varit bland det bästa de gjort. Visst kan det ibland bli utmaningar som att eleven inte trivs i värdfamiljen, har hemlängtan eller tycker det är svårt att förstå. Då stöttar vi lärare dessa elever och löser problemen på plats. Hittills har ingen elev avbrutit sin VUK sedan jag började 2015.

Varför ska man som elev ansöka om att få vara med?

Det är ett exklusivt erbjudande: under en vecka får du träffa jämnåriga ungdomar från våra vänorter och utbyta erfarenheter i en ny miljö, fördjupa träningen i de nordiska språken, arbeta i en temagrupp som man till 99 procent bestämmer själv samt i övrigt prata med andra, från andra länder och sist men inte minst, besöka en annan stad.

Bildkälla: Alanyadk