… projektkoordinator i Västra Hisingen! 2-6 juni är det Barndomsvecka i Västra Hisingen. Vad händer då?

– Det arrangeras en massa olika aktiviteter runt om i stadsdelen som handlar om barndom, samhälle och integration. Många av aktiviteterna är öppna för alla – bland annat frukostföreläsningar, invigning av det nya medborgarkontoret och eventet Unga berättare. Några av aktiviteterna berör bara de olika verksamheterna, till exempel kommer det vara en gemensam friluftsdag för barn i förskolor och seniorer på äldreboenden.

Varför barndom som tema?
– Initiativet till veckan kommer från några förskolechefer som gjorde en studieresa till Reggio Emilia i Italien förra våren, känd för sin pedagogik inom barnomsorgen. Där arrangeras en Barndomsvecka varje år som hela staden deltar i. Barndom är ju ett begrepp alla kan relatera till. Vi kopplade ihop idén med ett annat projekt som pågår ihop med Sveriges kommuner och landsting – Kultur och värderingar. Syftet med Barndomsveckan är att öka delaktigheten och gränsöverskridandet. Förhoppningen är att aktiviteterna bidrar till ett större utbyte mellan Torslanda och Biskopsgården.

Återkommer veckan nästa år?
– Ja, meningen är att Barndomsveckan ska arrangeras första veckan i juni varje år. Årets vecka är bara starten, planen är att den ska bli ännu större nästa år.

Finns det något särskilt i programmet som du vill lyfta fram?
– Under tisdagen kommer barn, pedagoger och föräldrar på Dimvädergatans förskolor gå en Hjärtemarsch med egenhändigt gjrda hjärtan. De startar från Friskvädertorget klockan 10. Hjärtemarschen är en tyst protest och manifestation mot våldet i stadsdelen.