- verksamhetsledare i Beepartners. Vad är det för något ni har byggt i utkanten av Hisingsparken i Tuve, nära Kättilsröds 4H-gård?

– Det är en demonstrations-bikupa som Hisingens biodlarförening och vi på Beepartners har byggt tillsammans, för att sprida kunskap om bin och deras nyckelroll för den biologiska mångfalden. En mötesplats där man kan se hur det ser ut inne i en bikupa och hitta information om biets utvecklingsstadier, hur de kommunicerar och hur pollineringen fungerar.

Vilka är Beepartners?
– Vi är ett socialt företag som vill sprida information och kunskap om bin och samtidigt öka antalet bin och bikupor i samhället. Många biodlare har det bara som hobby och är kanske med i en förening, men de har sällan någon direkt utåtriktad informationsverksamhet. Vi söker partners hos företag, myndigheter, skolor och privatpersoner som vill adoptera och hysa en bikupa, som vi sköter åt dem. Avgiften de betalar bekostar även föreläsningar på skolor och workshops på bigårdar för att lära barnen hur viktigt det är att det finns bin.

Hur viktigt är det?
– Ja, det är det som människor i regel inte riktigt har förstått. Man brukar säga att var tredje tugga som vi stoppar i munnen är pollinerad av en insekt och i de allra flesta fallen är det ett honungsbi. De är livsnödvändiga för oss, men ironiskt nog är de hotade av just det moderna jordbrukets besprutningar som förgiftar dem. Bina tappar orienteringsförmågan och hittar inte hem till kupan igen. I kupan hittar man inga döda bin, utan de bara försvinner.

Hur allvarligt är läget?
– I USA, Tyskland och Frankrike är det redan kris, fullt så illa har det inte blivit i Sverige än. Men här är bina också drabbade av en parasit som heter Varroa. Den suger ut biets blod och gör att avkommorna föds missbildade. Vi har dessutom en parasit som angriper biets tarmceller. Biet kan inte tillgodogöra sig proteinerna i födan vilket gör att det försvagas och inte kan producera fodersaft till nästa generation bin.

Ni har satt upp en bikupa sex meter upp i luften på Brända tomten på Södra hamngatan. Är innerstaden ett bra ställe för bin att bo på?
– Det är väldigt bra, bina trivs nästan bättre där än ute på landet. Dels är det varmare inne i stan och dels finns det god och varierad tillgång på mat från tidig vår till sen höst i alla trädgårdar och blomsteruppsättningar. Ute på landet är det tuffare, med kanske bara en gröda som blommar intensivt i två, tre veckor och sedan är det slut. Bikupan på Brända tomten ska sitta uppe i två år, jag tittade till den häromdagen och bina ser ut att må jättebra.

Är det ingen fara för allmänheten?
– Det är en del av kunskapsluckan! Många förväxlar bin och getingar för att de är så lika till utseendet, men medan getingar är köttätare med ett offensivt sinne så är bin defensiva och bara inställda på att hitta pollen och nektar. De försvarar sig om de blir direkt hotade, men det är just det vi arbetar för att de ska slippa.

4F18.jpg
Foto: Andrés Amaya