…HR-specialister på utbildningsförvaltningen. Berätta mer om jobbmässan ni arrangerar på Burgårdens konferenscenter den 25 april!

– Det är ett sätt för arbetssökande lärare att möta rektorer och lärare från våra gymnasieskolor, gymnasiesärskolan, Språkcentrum samt vuxenutbildning, och för oss att få träffa potentiella medarbetare. Vi står inför stora rekryteringsbehov framöver. Dels har vi en stor generationsväxling i personalstrukturen och dels kommer elevunderlaget att öka.

Vad gör ni mer för att möta den här utmaningen?
– Vi har börjat annonsera ut lediga tjänster på LinkedIn och Facebook som ett komplement till goteborg.se/ledigajobb. Vi är också med på marknadsföringsdagar på till exempel Göteborgs universitet för att presentera oss som arbetsgivare.

Varför ska man komma till er jobbmässa?
– Om du är lärare och söker jobb så är det här en fantastisk chans att knyta kontakt med våra rekryterande chefer och få mer information om utbildningsförvaltningens verksamheter – en av dem kanske är din blivande arbetsplats – och så bjuder vi på tilltugg!