... lärare på Johannebergsskolans Montessori. Du är förutom lärare i naturvetenskap, matematik och teknik också grundskolelektor i stadsdelen Centrum. På fredag försvarar du din doktorsavhandling – vad handlar den om?

– Avhandlingen handlar om hur lärare hanterar uppdraget att utbilda för hållbar utveckling, det vill säga de stora frågorna om miljö, hälsa, energi och framtiden. Syftet är att förstå hur undervisningspraktiken påverkas av omvärlden och de styrdokument vi är satta att följa. I läroplanen står att vi ska arbeta för hållbar utveckling och med det menas exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vad har du kommit fram till?
– Tidigare samarbetade lärare i till exempel naturvetenskapliga ämnen med lärare i språk och samhällsvetenskapliga ämnen, men eftersom lärarna upplever att de har mindre tid för samarbete och utbildning för hållbar utveckling kräver samarbete så har det avstannat.

Vad beror det på?
– Förutsättningen att arbeta med tvärvetenskapliga och etiska perspektiv har försämrats och det handlar om att det varit mycket förändringar inom skolan. Till exempel nya kursplaner, kravet på lärarlegitimation, nya betygskrav, ny skollag och så vidare.

Hur stort problem är det?
– Läraruppdraget är komplext och kräver samarbeten för att det ska bli hög kvalitet på en skola. Om en elev har 17 olika ämnen och om alla lärare agerar var för sig så får eleverna en väldigt fragmenterad bild av tillvaron.

Du har jobbat med doktorsavhandlingen på halvtid i åtta år – vad ska du göra nu?
– Jag fortsätter att undervisa. Det är viktigt att vara delaktig i elevers lärande. Dessutom har jag ett särskilt ansvar för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik i skola och förskola i Centrum, samarbeta med universitet och region, samt att kollegialt arbeta med bedömning för lärande. I planen ingår även att forska på vår egen verksamhet.