… samordnare på Svartedalsskolan. Du jobbar med särskilda undervisningsgrupper och på torsdag håller ni en stor nätverksträff för grundskolepersonal som arbetar med elever med autism. Vad ska ni diskutera?

– På Svartedalsskolan har vi hittat ett framgångsrikt sätt att jobba med elever som fått diagnosen autism. När vi diskuterade det i höstas insåg vi att alla kunde väldigt olika saker. För att sprida kunskaperna skrev vi en manual – som egentligen är ett dokument över hur alla jobbar.

Hur ska manualen användas?
– Det behövs en levande handbok för arbetet i skolan kring de här eleverna. Att formulera en manual är ett sätt att backa undan och se hela perspektivet. I manualen finns en lista på tio tips på vad man INTE ska göra för att få en fungerande relation till eleverna. Det tar kanske fyra-fem år innan diagnosen ställs och kan alla pedagoger undvika de här tio punkterna skulle mycket vara vunnet.

Vad ska man undvika?
– Det handlar mycket om bemötande. Att man ska välja sina fighter, samtala i låg ton med lugnt tempo och undvika ogenomtänkt fysisk beröring. Och att man alltid ska vara tydlig, ibland bestämd, aldrig arg eller upprörd.

Går det att sammanfatta varför Svartedalsskolan lyckas så bra?
– Vi är flexibla och jobbar med många olika metoder och lösningar. Skolans roll är att förbereda eleverna för livet utanför skolan – inte konservera ett funktionshinder. Därför kan en del uppfattas som kontroversiellt. Allt ska inte vara tillrättalagt utan vi hjälper eleverna att träna på kaossituationer. Det är också viktigt att ha en positiv dialog med föräldrarna. En annan framgångsfaktor är öppenheten kring autism. Vi diskuterar det med dem själva, deras kompisar och med andra lärare. Vi tar bort det tabubelagda och plötsligt blir det en helt annan stämning.

Hur många kommer till nätverksträffen den 20 februari?
– Mellan 90 och 100 personer. Det är rektorer, psykologer och resurspedagoger från hela Göteborg som ska diskutera idéerna i manualen. Framförallt handlar det om att få ett gemensamt förhållningssätt och bemötande. Manualen inte är tänkt att fungera som en lagbok – det som står där trumfar inte pedagogens fingertoppskänsla gentemot enskilda elever.