… förskolechef i Lundby. Du har varit i Bryssel på Gothenburg Social Days för att prata om hur viktigt det är att vi läser för våra barn. Hur kommer det sig?

− Det hela utgår egentligen från rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” och där läsning för små barn lyfts fram som ett område vi inom staden ska arbeta med. Först hade vi en workshop i Göteborg, där vi tittade på vad vi redan gör och vad vi skulle kunna göra. Vi funderade också på hur vi skulle kunna samverka med andra länder, framför allt EU-länder.

Och då bestämde ni er för att åka till Bryssel?
− Ja, vi ville åka dit för att försöka hitta samarbetspartners och samarbetsprojekt inom ramen för EU:s olika program. På plats hade vi dels en seminariedel om rapporten, dels flera workshops med deltagare från länder som Danmark, Finland, Belgien och Frankrike.

Vad berättade ni om?
− Fokus låg på hur läsning för små barn kan bidra till att utjämna skillnader i livsvillkor. För mig som jobbar med förskola är det här jättespännande. Hur kan vi få föräldrar att läsa mer för sina barn? Att läsa för barnen är något helt annat än att sätta på en saga på surfplattan.

Varför är just läsningen så viktig?
− Läsningen och det samspel som uppstår när man läser för barnet betyder mycket för att utveckla språkförståelsen, men också för annat, som fantasin. Att kunna språket är avgörande för att klara av till exempel skolan och även för att kunna ta sig fram i samhället som vuxen.

Hur jobbar ni med det här på dina förskolor?
− Vi samverkar med en rad olika verksamheter, till exempel biblioteket. Bland annat har vi bokpåsar som man kan låna med sig hem i kapprummet. Då får man lätt med sig tre till fem böcker när man hämtar sitt barn på förskolan.

Hur ska ni använda det ni fick med er från Bryssel?
− Att åka till Bryssel var ett första steg. Vi vet inte konkret vad det leder till än, men några av de representanter för olika städer och verksamheter som vi träffade där verkar intresserade av samarbete. Till exempel visade holländska Utrecht stort intresse.