… rektor på Bergsjöskolans särskola. Skolinspektionen ger er grönt ljus över hela linjen - vad har hänt sedan kritiken 2012?

– Det viktigaste som hänt är att vi breddat särskolan så att den nu omfattar årskurs 1-9 istället för som tidigare bara årskurs 7-9.

Tyckte du Skolinspektionens kritik var berättigad?
– Ja, absolut. Och det tycker jag fortfarande när det gäller andra delar av Bergsjöskolan.

– Utökningen har lett till att vi nu har en kontinuitet i verksamheten och dessutom större förtroende hos barn och föräldrar. När vi får kontakt med barnen redan i unga år finns det en större acceptans – högre upp i åldrarna blir det svårare.

Hur känns det nu?
– Det här är speciellt, och jag är både stolt, glad och tacksam. Det är första gången vår skola får grönt ljus för alla sex granskade områden.

– Särskolan har en fantastisk personal. Det är dom som står för det viktiga arbetet. Jag kanske kan samordna och sätta upp målsättningar, men det är dom som jobbar för barnens bästa.

Väcker det uppmärksamhet när skolan nu får beröm?
– Absolut. I går var jag på utbildningsnämnden i östra Göteborg och rapporterade.

– Och det har redan hänt att andra skolor hört av sig för att få veta mer om hur vi arbetar. De vill studera vår verksamhetsplan, vår kvalitetssäkring och våra aktiviteter.

Hur många elever går på särskolan?
– Idag har vi 17 elever. Det är mycket för en särskola, många har bara har fyra-fem elever. Men vi hoppas att kunna ta emot ännu fler framöver och arbetar för att öka kapaciteten ytterligare.

– Barn och föräldrar ser att vi har en bra verksamhet och det gör att även andra söker sig till oss.