… projektkoordinator på Chalmers. Du samordnar en stor internationell kongress om lärande för miljö och hållbar utveckling som äger rum i Göteborg sommaren 2015. Berätta om kongressen!

– World environmental education congress – WEEC – är en återkommande internationell kongress med inriktning mot lärande för miljö och hållbar utveckling och härnäst kommer den äga rum i Göteborg mellan den 29 juni och 2 juli 2015.

Vem riktar den sig till?
– Alla som arbetar med lärande för miljö och hållbar utveckling, eller har ett intresse för sådant. Det är alla från forskare, utbildare och studenter, till politiker, företag som vill veta mer om en grön framtid, media, och intresseorganisationer.

Vad kan man som deltagare förvänta sig?
– Att få lära sig mer om det senaste inom lärande för miljö och hållbar utveckling, att diskutera detta med människor från hela världen, att få dela med sig av sitt eget arbete samt att lära sig av andras erfarenheter. Vi väntar deltagare från hela världen så detta är en chans att få nya infallsvinklar och ett brett kontaktnät inom området.

Vilka typer av ämnen kommer att avhandlas?
– Huvudtemat rör hur människan och jorden kan utvecklas tillsammans, knutna till detta finns en rad underteman. Kongressen rör alla nivåer av utbildning: från förskola och grundskola, till universitet och livslångt lärande.

Just nu tar ni emot kongressbidrag. Vilken typ av bidrag hoppas ni få in?
– Vi hoppas på en stor bredd av bidrag. Vi tycker det är viktigt att inte bara få in rena akademiska bidrag, utan också exempel från verksamheter ute i verkligheten. Därför vill vi passa på och uppmana göteborgare att lämna in bidrag. Kanske jobbar du på en arbetsplats som har ett intressant sätt att lära ut miljö och hållbar utveckling och skulle vilja visa upp detta genom att exempelvis hålla en workshop? Sista datum för att skicka in ett bidrag är den 19 december.

60F2.jpg