"Eleverna växer som individer" Den moderna skolan är mer än att lära sig läsa, räkna och skriva. Skolan har även i uppdrag att hjälpa alla elever att utveckla sina egna förmågor. Skutehagens skola i Torslanda har hittat en väg att hjälpa eleverna med problemlösning och hjälp till ökat självförtroende.

220 av skolans femmor och sexor deltar i Hälsomässan där de visar klasskamrater, anhöriga och elever från andra skolor saker de är intresserade av och vill visa andra.

– Jag tror att Hälsomässan får eleverna att växa som individer, säger Rikard Widhede. Han är idrottslärare på Skutehagens skola i Torslanda.
– Vi stärker självtillit, självkänsla och självrespekt. Och det gynnar dem även i andra sammanhang i skolan.

Rikard Widhede berättar samtidigt som han plockar upp handbollar från golvet i gymnastikhallen. Det är snart handboll i trean och fyran och en klass har precis haft lektion.

Hälsomässan innebär att eleverna väljer ett ämne de vill presentera för andra. Det kan bli en föreläsning, eller något de vill visa upp i gymnastikhallen eller på idrottsplan utomhus.
– I år var det några som skapade ett kartspel, ett memoryspel, säger Rikard Widhede.

Han nämner tre faktorer som han tycker är viktiga.
1. Att eleverna får bestämma själva vad de vill göra.
2. Att de lär sig att vinna kompetens och erfarenhet.
— Några kan inte så mycket om det de vill presentera, men lär sig genom sina förberedelser. Och eleverna lär sig också att dela med sig av sin kunskap.
3. Att de lär sig att relatera till sin situation, känna sig kompetenta och samtidigt uppleva självbestämmande och inflytande.

– Om eleverna uppnår de tre delarna – då blir det flow, säger Rikard Widhede, som också understryker att erfarenheterna hjälper eleverna även i andra ämnen.

Som lärare finns han med som stöd, men en viktig del av arbetet är att eleverna ska lösa problem själva, för det är så eleverna utvecklas. Han vill fortsätta att erbjuda både femmor och sexor att vara med:

– Blir det inte bra när eleven presenterar sitt projekt i femman, så finns det möjlighet att ta igen det i sexan, säger Rikard Widhede.

För det gäller att lära eleverna att problem är till för att lösas. Som inspiration har skolan gästats av externa föreläsare, som EU-parlamentarikern och före detta idrottsprofilen David Lega liksom elitspelare från flera av Göteborgs främsta lag.