För ökad kunskap om möjliga framtidsvägar. På onsdag går en buss med högstadieföräldrar från Nytorpsskolan i Hammarkullen till Gymnasiedagarna och Future skills på Svenska Mässan.

Genom besöket hoppas Göteborgsregionen att fler vårdnadshavare med utländsk bakgrund ska få ökad kunskap om möjliga framtidsvägar – både vad gäller utbildning och yrke. Och på så vis kunna stötta sina barn i det kommande gymnasievalet.

– Vi vet att vårdnadshavarna spelar en stor roll när det gäller elevernas studie- och yrkesval, och i socioekonomiskt utsatta områden som Hammarkullen är det också många av föräldrarna själva som kan ha nytta för egen del av att träffa företag och branschföreträdare, säger Emma Theiland-Nilsson som är projektledare på Göteborgsregionen.

Vill engagera föräldrar
Göteborgsregionen anordnar studie- och yrkesmässan Gymnasiedagarna och Future skills, och har sedan förra året med stöd av medel från Göteborgs och Co:s näringslivsgrupp arbetat för att få fler föräldrar i utsatta områden som Hammarkullen att besöka mässan.

Syftet är dels att via föräldrarna få niondeklassarna att göra ett mer medvetet gymnasieval, dels att bidra till arbetsgivarkontakter även för föräldrarnas del.

Breddad mässa
– Mässan riktar sig ursprungligen till eleverna som står inför att göra sitt gymnasieval, men har utvecklats mycket på senare år. Tidigare var det främst gymnasieskolor som var med men sedan några år finns företrädare för vuxenutbildning samt en rad branscher och företag också på plats, säger Emma Theiland-Nilsson.

Bussresan avgår från Nytorpsskolan 17.30 och sedan har föräldrarna några timmar på sig att själva gå runt på mässan. Hittills har runt 30 föräldrar anmält sig.

Informationsmöte på arabiska
– Inför deras besök har vi också skickat ut frågor för att få reda på vad för information och kunskap de vill ha mer av. Det är ett sätt att utveckla det här ytterligare inför nästa år, säger Emma Theiland-Nilsson.

Förutom bussresan från Hammarkullen kommer också ett informationsmöte på arabiska att hållas på mässan för andra året i rad, där föräldrar kan lära sig mer om gymnasievalet och den svenska arbetsmarknaden.