Stor samverkansdag om övningsförskolor. Att vara en bro mellan teori och praktik - det är tanken med de förskollärare som utbildas till handledare på särskilda övningsförskolor. I höstas gick den första kullen ut i Göteborg och på onsdagen hålls en samverkansdag om satsningen, med 400 deltagare.

Anna-Cecilia Robertsson är förskollärare i Majorna-Linné. Sedan fyra-fem år tillbaka har hon då och då ställt upp som handledare för studenter på förskollärarprogrammet, alltså blivande kollegor. Men bara en åt gången.

– Innan jag gick utbildningen, var det lite oklart vilket uppdrag jag hade som handledare. Nu är det mer tydligt och jag vet vilka verktyg jag kan använda, säger Anna-Cecilia Robertsson.

– Vi lärde oss olika handledningsmodeller, konflikthantering och samtalstekniker. Till exempel att förstå hur viktigt det är att kunna lyssna och återkoppla till den man pratar med, att öva upp sitt aktiva lyssnande.

Du har blivit säkrare i din roll som handledare?
– Absolut! Nu kan jag ”bolla” med tre studenter samtidigt. Det var en väldigt bra utbildning, säger Anna-Cecilia Robertsson.

Särskilt utvalda
I Göteborg deltar 240 förskolor i försöket med övningsförskolor. Satsningen har kommit till för att höja kvaliteten på lärarstudenternas VFU (verksamhetsförlagd utbildning.)

Idén är att särskilt utvalda förskolor tar emot de studenter som ska bli förskollärare. Och här ska finnas handledare, med en särskild utbildning i bagaget.

Den första kullen handledare vid övningsförskolorna i Göteborg gick ut i höstas och just nu utbildas ett 80-tal. Kursen är på 7,5 poäng och kräver en hel del vad gäller litteratur, föreläsningar och självstudier.

I Göteborg hanterar stadsdelarna det dilemmat olika. I en del får man läsa kursen på betald arbetstid, men Anna-Cecilia Robertsson, som jobbar i Majorna-Linné, fick klara utbildningen samtidigt som hon jobbade heltid.

Kombinerar jobb och studier
– Det var väldigt jobbigt, att arbeta heltid samtidigt som man studerar. Vi hade en obligatorisk träff i veckan på eftermiddagen, så det krävde en del pusslande.

– Så helt klart ser möjligheterna olika ut i olika stadsdelar. Men för egen del är jag nöjd ändå.

Försöket med övningsförskolor är femårigt och pågår vid 15 olika högskolor och universitet i landet.

Alla som fungerar som handledare i projektet ska ha genomgått handledarutbildningen när de fem åren har gått. Om inte, kan Göteborgs universitet bli tvunget att betala tillbaks pengar man fått av UHR (Universitets- och Högskolerådet) för att driva projektet.

Ger handledare större säkerhet
– Vi hoppas att utbildningen till handledare innebär en statushöjning på sikt. Och då kan det ”skvätta över” på de andra lärarprogrammen, säger Suzanne Lind, utvecklingsledare på Göteborgs Stads center för skolutveckling.

– Vi har märkt att utbildningen ger handledaren större säkerhet, både som förskollärare och som handledare, säger Suzanne Lind.

Och det kan Anna-Cecilia Robertsson intyga:

– Jag tycker att jag utvecklats, både i yrkesrollen som förskollärare och som handledare. Det känns som att jag förstärkt den här bron mellan teori och praktik som jag tycker att man ska vara som handledare.

Anna-Cecilia Robertsson är helt klar över att hon kommer att fortsätta vara handledare för fler studenter.

– Ja, verkligen! Och mycket av det vi lärde på kursen kan jag ha med mig i andra möten på förskolan, så det är en väldigt bra utbildning.

400 träffas på stor samverkansdag
– Främsta insikten är väl ändå att det inte är jag som handledare som står med en färdig kunskap som jag ska föra över, utan det är ett samspel hela tiden: man tar del av varandras lärande och reflektioner för att hitta nya vägar. Det är vad det handlar om.

På onsdagen, 17 juni, hålls en samverkansdag på Göteborgs universitet om övningsförskolorna. Dagen vänder sig till alla som är involverade i försöket i Göteborg; handledare, koordinatorer, kurslärare, kursledare, förskolechefer, områdeschefer, sektorchefer och studentrepresentanter.

Dagen bjuder bland annat på en föreläsning av universitetslektor Torgeir Alvestad om lek, lärande och omsorg. Han är ledare för Förskollärarprogrammet vid GU och har framför allt forskat om barns lärande genom förhandlingar i lek.