Prins Daniel invigningstalar. Barns hälsa och lärande – och hur de påverkar varandra. Det är temat för årets upplaga av Elevhälsans upptaktsdag på Svenska Mässan måndag den 10 september, som i år blir större än någonsin.

38CC.jpg
– I botten handlar dagen om hur vi ska synliggöra barns förmåga att lära sig och hur lärandet påverkas av hur de mår, säger Maria Amström, utvecklingsledare för skol- och elevhälsan på Center för skolutveckling.

Specialanpassat program
Upptaktsdagen för Elevhälsan i Göteborgs Stad hålls årligen för berörd skolpersonal och deras chefer – det vill säga för skolpsykologer, kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare och rektorer. I år är även skolpersonal från kranskommunerna och Göteborgs friskolor inbjudna, med god uppslutning.

– För att alla ska få plats har vi i år flyttat in på Svenska Mässan och håller till i Kongresshallen. Det gör att vi kan vara allihop under förmiddagen och sedan dela upp oss efter profession under eftermiddagen.

Genom att dela upp sig kan programmet dels specialanpassas för respektive yrkesgrupp, dels ger det en bättre möjlighet att träffa nya och gamla kollegor från andra skolor och kommuner.

Runt 1000 deltagare
– Vi vill att alla inom en viss profession ska få samma information att ta med sig hem till sin skola, men också att de ska kunna diskutera frågorna från sin egen yrkesmässiga utgångspunkt. Det är bland annat därför vi har bjudit med rektorerna, som har som uppdrag att leda specialister inom andra professioner, vilket inte alltid är så lätt. Då gäller det att ha verktyg för att förstå både elevhälsan och sin egen roll.

Bland de cirka 1 000 deltagarna finns prins Daniel, som stannar kvar och lyssnar på föreläsningarna efter att han själv hållit ett kort inledningstal.

– Kronprinsparet är ju båda väldigt intresserade av barns rörelse och hälsa, så det känns väldigt roligt at han tackade ja till att medverka. Dessutom tyckte han programmet lät så intressant at han stannar och lyssnar på flera av föreläsningarna efter att han själv hållit sitt anförande, vilket känns extra kul.

Bland föreläsarna märks Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, och Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

På plats finns också en rad utställare från Västra Götalandsregionenen, myndigheter och frivilligorganisationer.

Upptaktsdagen arrangeras av Center för skolutveckling, som tillhör utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.