Burgårdens gymnasium fick på fredagen stöd från skolverket i sitt agerande i det uppmärksammade fallet med två elever som ville bära heltäckande slöja. Även i fortsättningen kommer varje enskilt fall inom Göteborgs Stads gymnasieskolor att diskuteras och bedömas

– Vi tar enskilda beslut i de aktuella fallen. De enskilda fallen kan bero på omständigheterna, det måste vägas in, säger Marie Alkvist-Carlsson, tillförordnad skolchef i Göteborg.

Burgården får skolverkes stöd

Skolverket har gjort en utredning efter det mycket omskrivna fallet med två flickor på Burgårdens utbildningscentrum som ville bära heltäckande huvudduk, så kallad Niquab. Verket gav på fredagen Burgården och alla andra skolor i landet rätt att förbjuda burqa eller niquab.

Verket berömmer samtidigt Burgården för att ha diskuterat sig fram till en lösning med flickorna istället för att bara komma med ett förbud.

– Vi fick stöd av Skolverket för det beslut som redan är tagit på Burgården, säger Marie Alkvist-Carlsson

Överens om regler

Det som gäller för de två flickorna på Burgården är att de får bära heltäckande huvudduk, så kallad niquab, på raster och i korridorer. Men det är inte tillåtet att dölja ansiktet under lektionstid, på prov eller vid id-kontroller.

Nytt är att det inte heller kommer att vara tillåtet med heltäckande slöja för eleverna under praktiktiden. Enligt Marie Alkvist-Carlsson beror det på att många arbetsgivare inte tillåter slöja. Dessutom kan det vara en säkerhetsrisk på en arbetsplats.

Burgårdens regler kommer att bli normgivande för alla Göteborgs Stads gymnasieskolor säger Marie Alkvist-Carlsson. Hon säger också att de två flickorna på Burgården accepterat dessa regler.

– Det har förts diskussioner med de här två tjejerna hela tiden.

Skolchefen betonar också att detta egentligen inte är någon stor fråga. Hittills är det alltså två elever av stadens närmare 14.000 elever som önskat bära heltäckande slöja