Träffas i hemmiljö. När Anna Åsberg och Annicka Eliasson från öppen förskola knackar på hos nyblivna föräldrar i Biskopsgården tas de emot med värme. Inom projektet Bokstart gör de hembesök tillsammans med bibliotekspersonal för att öka kunskapen om förskola och stimulera barnens språk och läsutveckling.

Familjerna i Biskopsgården får barnböcker och en pratstund om hur viktigt det är att de läser, samtalar och sjunger tillsammans med sitt barn.

− Föräldrarna blir glada och bjuder in oss när vi dyker upp. Vi sätter oss på golvet och visar böckerna för bebisarna som brukar vara väldigt nyfikna, de känner luktar och biter lite i böckerna. Vi visar hur man kan prata om bilderna och föräldrarna brukar bli överraskade att bebisarna är så koncentrerade, säger Anna Åsberg, förskollärare.

Hembesöken är en del av projektet Bokstart där personal från bibliotek och öppen förskola samarbetar för att öka kunskapen om förskola och stimulera barnens språk och läsutveckling.

Lotsning till öppen förskola och förskola

Hembesöken skapar möjligheter att möta grupper som är svåra att nå för den öppna förskoleverksamheten och förskollärarna kan berätta var föräldrarna kan vända sig i olika frågor till exempel om förskola. Om någon förälder upplever en osäkerhet så försöker pedagogerna fånga upp det, svarar på frågor och även erbjuda hjälp med att ansöka om förskoleplats. På längre sikt är förhoppningen att arbetssättet kan öka antalet inskrivna barn i förskolan.

− Jag kan förstå att föräldrar tvekar att gå till öppna förskolan, om de inte varit där förut, kanske inte kan språket och inte vet vad verksamheten erbjuder. Men genom att familjen får ett ansikte på oss och vi träffas i deras hemmiljö skapar vi en förtroendefull relation. Jag tror det sänker trösklarna för dem att ta sig vidare till öppna förskolan och i förlängningen till förskolan, säger Annicka Eliasson, förskollärare.