Familjer i Biskopsgården först ut i pilotsatsning. Inom satsningen Bokstart gör biblioteksanställda hembesök för att inspirera föräldrar att tidigt stimulera barns språkutveckling. Nytt för i höst är att personal från öppna förskolan följer med till familjer i Biskopsgården och informerar om förskolan. 

Bokstart har funnits i Göteborg sedan 2015 och erbjuder hembesök till omkring 400 familjer under året. Familjerna får barnböcker och uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsammans med barnen.

Ett sätt att möta svårnådda grupper

Med start i höst följer också medarbetare från öppna förskolan med till familjerna. De ska berätta om förskolans olika verksamheter och om hur man ansöker till förskola.

Hembesöken är ett sätt att möta grupper som vanligtvis är svåra att nå för den öppna förskoleverksamheten.

– Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utveckling och utbildning. På längre sikt är förhoppningen att arbetssättet ska öka antalet inskrivna barn i förskolan, säger Yvonne Börjesson, rektor för Hisingens öppna förskolor.

Hoppas kunna utveckla samverkan

Inom den nya pilotsatsningen som inleds i Biskopsgården samarbetar kulturförvaltningen med Biskopsgårdens bibliotek samt öppna förskolan i utbildningsområde Hisingen.

– Förhoppningsvis ger det goda resultat och vi kan fortsätta att utveckla samverkan mellan förskolans verksamheter och bibliotek i fler av stadens områden, säger Malin Omland, förskoleförvaltningens processledare för mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn.