Delade med sig på unik mässa. Alla elever i Västra Hisingen har en egen dator eller lärplatta och på stadsdelens mässa om digitalt lärande ges inspiration och kunskap om hur dessa kan användas i undervisningen. Att lära genom att dela med sig är en styrka och framgångsfaktor i att förbättra och utveckla verksamheten.

– När lärarna möts skapas en unik möjlighet att lära av varandra, nätverka och tillsammans utveckla det digitala lärandet för eleverna. Vår mässa är det enda tillfället där alla Västra Hisingens lärare samlas under samma tak på en gemensam kompetensutvecklingsdag.

Det säger Lotta Fremlén som är verksamhetsutvecklare för informations- och kommunikationsteknik i stadsdelen Västra Hisingen och tillsammans med sina tre kollegor samordnar Vhett, en mässa om digitalt lärande.

Vhett står för Västra Hisingen educational technology transformation och den 12 september var det dags för årets sammankomst där 500 lärare – som i sin vardag möter cirka 7000 elever utspridda på 22 skolor – möttes för att prata om digitalt lärande i skolan.

– Västra Hisingen har satsat på digital skolutveckling. Vi har sakta men säkert tagit steg fram till dagens läge där alla elever från årskurs ett till nio har tillgång till någon form av en lärplatta eller dator, berättar Lotta Fremlén.

Drygt hundra workshops
Under mässan fanns det drygt hundra workshops eller föreläsningar att välja mellan. Alla handlade om digitalt lärande – om allt från nätkränkning till programmering.

– Mässan består huvudsakligen av Västra Hisingens egna lärare som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper – ett kollegialt lärande när det är som bäst. Vi har hunnit olika långt på olika skolor och det ger oerhört mycket att lyssna på någon annans erfarenheter. Under mässan deltog även elever som föreläsare.

En av de lärarna som var med på mässan och höll i en egen workshop är Johan Ekmark, grundskollärare på Jättestensskolan.

– Jag ser det som en möjlighet för lärare och pedagoger i stadsdelen att få nya uppslag och digitalt lärande är ju verkligen på agendan, säger han.

Appar i naturen
Johan konstaterar att möjligheterna inom det digitala lärandet är oändliga. Speciellt när man kombinerar det digitala med att röra sig i naturen eller med traditionell undervisning.

– Vår skola satsar till exempel på att ha naturen som klassrum, då är det roligt att det finns appar som gör det möjligt att kombinera den tanken med ett digitalt lärande. Jag upptäckte under en workshop en app vid namn Aurasma, som fungerar lite på samma sätt som Pokemon Go. Läraren kan spela in en film som till exempel visar sig när eleverna hittar ett visst träd eller har rört sig till en viss plats ute i skogen, säger han.

– Det är fantastiskt att kunna samlas och fokusera på digital skolutveckling. Det skapar en härlig vi-känsla. Även om vi pratar om det digitala lärandet behöver lärarna det analoga mötet och kontakten med varandra, säger Lotta Fremlén.