Skolorna på Hisingen i Göteborg får godkänt av Skolverkets inspektörer. I stort sett råder arbetsro, eleverna trivs och har goda chanser att nå målen i skolan. Men på 28 punkter får skolorna så allvarlig kritik att bristerna ska åtgärdas snarast. Skolorna på Hisingen i Göteborg får godkänt - men inte väl godkänt - av Skolverkets inspektörer. I stort sett råder arbetsro, eleverna trivs och har goda chanser att nå målen i skolan. Men på 28 punkter får skolorna så allvarlig kritik att bristerna ska åtgärdas snarast, till exempel saknas skolläkare på två skolor.

Den rapport om Hisingens kommunala grundskolor som presenterades på onsdagen är den första från ett storstadsområde i Skolverkets landsomfattande inspektion av 6.000 skolor.Föräldrar får ”IG-chock”Sammanfattningsvis är det mesta bra. Betygen ligger på riksgenomsnittet och det råder arbetsro i skolorna.- Det är glädjande att kunna konstatera, eftersom vi får mycket signaler om att arbetsron i skolan är dålig. Här ser det hyfsat bra ut, säger Leif Davidsson, överdirektör på Skolverket.- Men liksom de flesta andra kommuner behöver Göteborg bli bättre på att följa upp elevernas kunskapsutveckling, sätta likvärdiga och rättvisa betyg och följa upp sitt kvalitetsarbete, alltså ta reda på om man presterar bra resultat eller inte.Just uppföljningen av resultat och kvalitet är en generell kritik i rapporten. I de tidiga skolåren saknas ofta systematiska uppföljningar av elevernas kunskaper. Något som leder till att elever och föräldrar inte får veta hur de ligger till – och överraskas i stället av den så kallade ”IG-chocken” när det blir dags för betyg.Många byter rektor för ofta- En orsak är att bortfallet i de nationella proven i årskurs 5 och 9 ibland är mycket stora, på vissa skolor görs de av bara 70 procent av eleverna, säger Maria Mindhammar, chef för Skolverkets enhet i Göteborg.Rapporten konstaterar också att många skolor byter rektor alltför ofta. En del rektorer upplever sitt jobb som ett ”omöjligt uppdrag”. Alltför många rektorer har heller inte nödvändiga kunskaper om de lagar och regler som styr skolan, en följd av att de inte gått rektorsutbildningen.- De går ofta från en lärartjänst till att bli rektor och känner inte till författningar, basdokument och vilka beslut de måste ta, till exempel om barn med behov av särskilt stöd, säger Anne Söderberg, chef för gruppen för utbildningsfrågor på stadskansliet.- Vi kommer nu att satsa på kompetensutveckling av rektorerna. Och vad gäller betygen är vi redan igång med lärargrupper och handledare för att lärarnas kunskaper om betygsättning och bedömningsgrunder ska bli bättre, säger Anne Söderberg.Socialstyrelsen informerasAndra kritiska synpunkter från Skolverket:Tio skolor har inga åtgärdsprogram för samtliga elever i behov av särskilt stöd.En skola saknar handlingsprogram mot kränkande behandling.Mer än 15 skolor erbjuder inte ett allsidigt urval av ämnen för ”elevens val”.Halleskolan har ingen skolhälsovård, erbjuder inte undervisning i grundskolans samtliga ämnen och eleverna får inte den undervisningstid de har rätt till.Bjurslättskolan och Toleredskolan har inte skolläkare.- Att elever inte har tillgång till skolläkare är anmärknings- värt, så får det inte vara, kommenterar Anne Söderberg.På den punkten kommer Skolverket att informera Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för skolhälsovården.Fler delrapporter i höstGöteborg och de berörda stadsdelsnämnderna har nu två år på sig att bli bättre på ett 80-tal punkter som kallas ”förbättringar”, men på 28 punkter som kallas ”kritik” ska bristerna egentligen vara åtgärdade inom tre månader, alltså 11 augusti.- Det har vi ingen chans att klara, när sommaren snart är här. Men det är man medvetna om på Skolverket, som kommer att ge oss längre tid, säger Anne Söderberg.Inspektionerna på Hisingen gjordes under två månader hösten 2004. Sex team på tre till fyra inspektörer vardera tog sig an varsin stadsdel – Backa, Biskopsgården, Kärra-Rödbo, Lundby, Torslanda och Tuve-Säve. Totalt har de gjort mer än 2.000 intervjuer med rektorer, lärare, elever och politiker. De har besökt 550 lektioner och kollat upp beslut, dokument och planer. Vid skolbesöken ägnade två inspektörer i snitt två dagar åt varje skola. Totalt 43 grundskolor, även förskola och särskola, ingick i inspektionerna.Fler delrapporter om Göteborgs skolor ska presenteras senare i år. En sammanfattande rapport för hela staden väntas vid årsskiftet 2005/2006.Mats FahlgrenFotnot:Sedan Skolverkets inspektion i höstas har Bjurslättsskolan och Toleredsskolan fått skolläkare.