Projekt för hållbar utveckling. Sju förskolor och skolor på västra Hisingen sökte i september pengar för att etablera samarbete med kollegor och elever på olika håll i Asien. Nu har alla sju fått klartecken och planerar för sina första möten under första halvåret 2013.

Internationella programkontoret är en statlig myndighet som uppmuntrar internationellt utbyte med målet att höja kvaliteten inom utbildningsområdet. Det var ur deras stipendieordning, Atlas, som utvecklingsledaren, (EU extern finansiering) Daniela Ölmunger, tidigt i höstas organiserade ansökningar som nu gett utdelning – 64 000 kronor per ansökan.

Lär känna varandra
– Samarbetet inleds med att man utväxlar besök för att lära känna varandra och jobba fram en gemensam utvecklingsidé. Två personer från varje förskola/skola ska resa till sin samarbetsskola och på motsvarande sätt också ta emot besök, säger Daniela Ölmunger.

Efter förberedelsefasen planeras för en uppföljande ansökan. Förhoppningen är att en sådan kan ge ytterligare finansiering inför ett fortsatt samarbete.

– För mig har det till stor del handlat om att försöka hitta bra samarbetspartners. Idéerna och verksamheten fanns ju redan ute i skolorna, säger Daniela Ölmunger.

De sju projekten har alla band till tanken om en hållbar utveckling, men möjligheten till internationella kontakter välkomnas också i skolorna.

Guldkant på skolarbetet
– Det här blir ett sätt att fördjupa och sätta guldkant på det arbete man redan ägnar sig åt, säger Daniela Ölmunger.

Tidigast i mars 2013, men troligare i mars 2014, kan de sju förskolorna/skolorna i västra Hisingen återkomma till Atlas för att ansöka om ytterligare stöd.

Redan innan dess kommer förskolor och skolor i Biskopsgården att skicka in egna ansökningar till Internationella programkontoret.